Back to top medicaltime.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За Medicaltime.bg спечелването и запазването на доверието на читателите е изключително важно. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание.

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни Medicaltime.bg отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Всички лични данни се обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Отправяйки запитване чрез контактната форма на Medicaltime.bg, Вие давате изричното си съгласие си за достъп до Вашите лични данни, които сте указали в съответния имейл.

Как използваме социалните медии?

Използваме социалните медии по различни начини. От една страна ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.

Интеграция с приставки на социални медии. Интегрирали сме приставки на социални медии в сайта. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „Споделям" във Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.