Back to top medicaltime.bg

Реклама

Цени за реклама:

ПР статия в сайта: 400 лв. с ДДС при еднократна публикация.
Банерна реклама: по договаряне в зависимост от позицията на сайта и периода на излъчване.За контакти:

Електронна поща: info@medicaltime.email
Телефон: 0878 467 414