Back to top medicaltime.bg

Ще има ли демокрация след Ковид-19?На 1 декември, сряда, от 14.00 до 16.00 часа в БТА, ще се състои пресконференция и дискусия на тема:

„Ще има ли демокрация след Ковид-19?”

Резултати от проекта „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“.

  

Участници ще бъдат: проф. д-р Даниел Вълчев, д-р Първан Симеонов, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Борис Попиванов и доц. д-р Симеон Гройсман.

  

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Република България по конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г. Научният колектив се оглавява от 

проф. д-р Даниел Вълчев и включва още доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Борис Попиванов, доц. д-р Симеон Гройсман и д-р Първан Симеонов, заедно с чуждестранни учени от реномирани университети в Италия, Гърция, Полша и Унгария.