Back to top medicaltime.bg

Артроскопско лечение на детска тазобедрена става извършват в МБАЛ „Св.София”

"Вече извършихме първите две такива операции с много добри краткосрочни резултати" 

Каза в интервю за MedicalTime д-р Михаил Вулджев – ортопед-травматолог в МБАЛ „Св.София”. Професионалните интереси на д-р Вулджев са в областта на спортната травматология и артроскопската хирургия. Какви са предимствата на артроскопското лечение на т.нар. адолесцентна епифизиолиза? Какви са причините и проявленията на тази болест? По какви признаци родителите могат да заподозрат у децата си такова заболяване? Отговор на тези и още въпроси вижте в интервюто с д-р Михаил Вулджев.

 

-         Д-р Вулджев, за първи път ли извършвате артроскопски операции на тазобедрена става при деца? При кои състояния и заболявания се налагат те?

 

-         В отделението по ортопедия и травматология на МБАЛ „Св.София” артроскопските операции са една от основните ни дейности. Ние сме специализирани в спортна травматология, артроскопска и минимално инвазивна хирургия на почти всички стави. Рутинно извършваме артроскопски операции на коляно и глезен и при деца.  Този тип интервенции са по редки. Отскоро стартирахме съвместен проект с колегите ни от Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев” в Горна Баня, иницииран от проф. Христо Георгиев. Той цели комбиниране на опита ни в областта на тазобедрената артроскопия с техния опит в областта на детската тазобедрена става. Конкретно става въпрос за артроскопско лечение на строго селектирани пациенти с адолесцентна епифизиолиза. Вече извършихме първите две подобни операции с много добри краткосрочни резултати.

 

 -         Моля накратко да обясните в какво се изразява епифизиолизата? Що за заболяване е това?

 

-         Епифизиолизата се състои в промяна в растежната зона на проксималното бедро, водеща до нестабилност и приплъзване на бедрената глава надолу и назад. Вследствие на това се развива характерна деформация. Заболяването прогресира с различна скорост и води до инвалидизиране при ненавременна намеса.

  

-         Ясни ли са причините за тази болест? Каква е нейната честота?

 

-         Причините за епифизиолизата не са напълно изяснени. Съществуват множество предразполагащи фактори водещи до нестабилността на растежната зона в бедрената шийка. Това са хормонални, конституционални, механични и други фактори. Честотата на заболяването е 10.8 на 100 000 души. По-често е при момчета. Обикновено се проявява във възрастта между 10 и 16 години, като децата с наднормено тегло са изложени на по-голям риск. Много често има двустранно засягане на ставите.

 

-        В какво се изразява лечението? Може ли щадяща операция да реши проблема?

 

 -         Лечението е различно, според стадия и скоростта, с която протича заболяването. Колкото по-рано се открие, толкова по-малка интервенция е необходима и толкова по-добри са крайните резултати. В ранните стадии на заболяването се извършва фиксация на растежната зона, последвано от класическата открита операция за премахване на развилата се деформация на бедрената шийка. Точно тук е нашето място, в този стадии, да заместим откритата операция с артроскопска, така наречените „безкръвни“ операции. Те са свързани с много по-малко рискове и по-бързо възстановяване на пациента. Вместо голям разрез и изваждане на ставата, при класическата операция, същата интервенция се извършва съвсем атравматично, през 2-3 дупчици по5 мм.

  

-         Кога се налага по-сериозна операция?

 

 -         В по-напредналите стадии се налага извършването на открита операция, с наместване на дислокацията и фиксация. Това се извършва от колегите ни, детски ортопеди, които имат необходимия опит и компетенции.

  

-         А по какви признаци родителите могат да заподозрат такова заболяване и какво да предприемат в началото? Какви препоръки бихте им дали?

 

-         Най-честите симптоми са болка в слабинната гънка, болка по хода на бедрото или появата на накуцване. Много често се проявява с болка в коляното, въпреки, че проблема е в тазобедрената става. Когато се появи някой от тези симптоми при подрастващите, особено при наличието на наднормено тегло, е необходимо незабавно да се консултират с ортопед и да се направят рентгенови снимки. Колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-добра е и прогнозата.

 

-         Д-р Вулджев, извършвате ли артроскопски операции и на възрастни пациенти? При кои състояния и заболявания са подходящи те? Разкажете повече и за тях.

   

-         Рутинно извършваме артроскопски операции при възрастни, както на тазобедрената, така и на колянна, раменна, глезенна и лакетна става. Спектърът на заболяванията е много широк. В отделен разговор можем да направим просторни интервюта за всяка една от видовете артоскопски операции.

 

   Интересното в случая е, че артроскопското лечение при епифизиолиза е сравнително ново в световен мащаб. Засега са малко местата, на които се извършва рутинно, като водещи в това отношение са колегите ни от Швейцария  - екипа на професор Ганц, който е основоположник, както на откритата, така и на артроскопската техника. Радваме се, че и в България можем да стартираме извършването на подобни операции.

В клиниката по ортопедия и травматология на     МБАЛ „Св.София” имаме опит с тазобедрената артроскопия при възрастни, а колегите ни от екипа на проф. Георгиев имат опит с откритата хирургия на детските стави. Доброто сътрудничество помежду ни позволява всичко това са се случи.