За нас


Medicaltime.bg е първият и единствен по рода си сайт за информация за безплатни прегледи и консултации в София и страната.

Сайтът е своеобразен медиатор между пациентите и болничните заведения. Ползва се с огромно доверие на читателите си, които се обръщат на формата за запитвания и с молба за записване на преглед.

Сайтът дава информация за иновативни лечения и тестове в сферата на онкологичните заболявания.

От там идва и идеята да се изгради своеобразна програма за подкрепа на онкологичноболни и техните близки: от психологическа консултация до съпорт при логистика и настаняване в болнично заведение.

Роди се VITAE SITIENTI – ЖАДЕН ЗА ЖИВОТ! – ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ОНКОБОЛНИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ! А нашето мото е: „ДОКАТО ОЗДРАВЕЕШ!”

Автор на програмата: Таня Иванова, Маркетинг мениджър на Medicaltime.bg

Нашата мисия


Заболеваемостта от злокачествени образувания нараства непрекъснато. България е в първите редици в Европа по този статистически показател.
Почти във всяко трето българско семейство има онкоболен!

Мисията на Програма VITAE SITIENTI е да оказва психологическа и социална помощ на заболели от онкологично заболяване и техните близки.
Първоначалният стрес трябва да бъде бързо и надеждно преборен, за да се вземат адекватни мерки и да се осигури пълноценно лечение.
Нашите психолози ще бъдат с Вас при всяка стъпка от Вашето лечение до пълното излекуване!

Ти можеш да разчиташ на нас от Програма
VITAE SITIENTI - ДОКАТО ОЗДРАВЕЕШ!

Услуги


Психологическа подкрепа за онкоболни

Нашите психолози ще Ви придружат при Вашата първа химио- или лъчетерапия.
И ще останат до Вас при всяка крачка от лечението...

ДОКАТО ОЗДРАВЕЕШ!


Психологическа подкрепа за близки на онкоболни

Уважаеми близки, наясно сме с огромният стрес при информацията, че Ваш близък е болен от рак.
Програмата VITAE SITIENTI ще подкрепи и вас: за да бъдете максимално полезни на болния и да успеете да съдействате на лечението му!

ДОКАТО ОЗДРАВЕЕШ!


Психологическа подкрепа за медицински лица, работещи с онкоболни

Уважаеми пациенти, нашите психолози ще подготвят Вашият лекар да Ви обяснява хода на лечението по максимално достъпен начин.

Уважаеми медици, психолозите от Програма VITAE SITIENTI ще Ви предложат надеждна психологическа подкрепа в нелеката задача да осигурите лечение на онкопациент.

Контакти


info@medicaltime.email

* Вашето доверие е безценно за нас и екипът на Програма „Vitae Sitienti” се задължава да съхранява личната тайна и да пази неприкосновеността на психологическата и здравна информация на всички физически лица, потърсили подкрепа от Програмата.
Достъпът до лични данни се извършва спрямо GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и след изричното съгласие на физическото лице!