Back to top medicaltime.bg

УМБАЛ „Света Анна“ е първата болница в България оборудвана с изключително модерната и полезна стереоскопична мониторна система - 3D PluraViewУМБАЛ „Света Анна“- София АД  е първата болница в България оборудвана с
изключително модерната и полезна стереоскопична мониторна система - 3D
PluraView, произведена от Schneider Digital. Тя представлява пасивна 3D
мониторна система и се ползва основно при диагностика на тежък
травматизъм и височинни травми, както и съдови изменения.
Чрез нея се визуализират в 3D вариант данни от компютърен томограф, MRI,
ангиограф, ултразвукова диагностика и други апарати, работещи с
триизмерни данни.
Тази визуализация подпомага и подобрява диагностицирането на пациента,
намалява шанса за допускане на лекарска грешка и дава възможност за
по-добро планиране на съответната интервенция.

В линка има подробно описание на приложението на мониторната система в
медицинския сектор.
https://www.3d-pluraview.com/en/application-field/vr-pluraview-in-medical-applications