„За мен този пост е възможност чрез опита и експертизата си да помогна за създаването на по-качествени и достъпни решения в сферата на генетиката. Приемам много сериозно мисията на дружеството, която е свързана с поддържането на активна изследователска дейност и високи стандарти в клиничната практика. Смятам, че основен приоритет за нас, като екип, трябва да бъде изграждането на добре работеща мрежа от хора и организации, обединени от тази обща цел.“

Д-р Олга Антонова е специалист по медицинска генетика с над 10-годишен професионален опит. Тя е главен асистент в Катедра по медицинска генетика и специализант в програма „Хранене и диететика“ към Медицински университет ─ София. В ролята си на медико-генетичен консултант в Re:Gena през 2020 година тя стана част от първия сертифициран екип по нутригеномика в България. Нейната работа е свързана провеждането на медико-генетични консултации, които имат за цел: да улеснят потребителите в избора на генетично изследване; да бъде поставена диагноза в случай на установено генетично заболяване; да се извърши анализ на готов генетичен резултат и много други.