Back to top medicaltime.bg

Пресконференция на жалбоподатели срещу заповед на министъра на здравеопазването

НЕЗАКОНЕН ЛИ Е ЗЕЛЕНИЯТ СЕРТИФИКАТ?На 18 ноември, четвъртък, от 10.00 часа,

ще се състои

пресконференция на жалбоподатели срещу заповед на министъра на здравеопазването от 03.11.2021 г., представлявани от адв. д-р Виктор Костов,

на тема:

"Зеленият сертификат” е противоконституционен,  дискриминационен, противоречащ на закона и следва да бъде незабавно отменен.

 

  

На 12.11.2021 г. над двадесет лица и организации подадоха жалба срещу заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

В жалбата се настоява за прогласяване на нищожността на цитираната заповед, с която се дерогира противозаконно Конституцията на Република Българя и се отменят основни човешки права.