Back to top medicaltime.bg

Безплатни прегледи за мъжетеБезплатни прегледи за мъжете в УМБАЛ “Свети

Георги” - Пловдив 

 

Мъжете рядко отделят време за профилактичен

преглед, за разлика от жените, казва от лични

наблюдения началникът на Клиниката по урология

към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив доц. д-р

Маджид Кадим. Това е причината на тях да се

посвети целият месец Ноември, когато до самия

му финал, се организират информационни

кампании и безплатни прегледи с цел сведение за

заболяванията и рисковете за здравето.

Създадено е и световното движение Мовембър, за

да покаже съпричастност и да насърчи за повече

профилактични прегледи сред мъжете. 

 

Безплатни профилактични прегледи ще се

проведат и в Клиниката по урология към УМБАЛ

“Свети Георги” ЕАД - Пловдив на бул. Пещерско

шосе 66 на 2 декември от 8:30 до 17:30 часа с

предварително записан час до 1 декември на тел.

032/ 60 26 91. 

„Липсата на симптоми, или тяхното пълно

игнориране, не е причина за повечето мъже да не

се преглеждат. Превантивните мерки, могат да

открият заболяване в ранен стадий и по този

начин тяхното лечение е по-лесно, с по-добри

терапевтични резултати“, смята началникът на

клиниката.

Специалистът уточнява още, че съществуват

редица заболявания с безсимптомно протичане.

Намаляването на риска от възникване и развитие

на много заболявания, изисква мъжете да поемат

сами отговорността за цялостното си здраве, като

започнат с прегледите.

Много често здравните съвети включват намеса

на хранене, спортуване, тютюнопушене, употребата

на алкохол, хигиенични навици и т.н., но се

пропуска съветът към мъжете да посетят и лекар,

допълва още доц. Кадим.

“Контактът с уролог, е връзката на пациента да

получи повече и адекватна информация за

моментното си здравословно състояние, а разбира

се и специализирана грижа”, подчертава

специалистът.

 

В Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети

Георги” ЕАД - Пловдив работят едни от най-

добрите специалисти в страната. Тя разполага с

необходимата съвременна апаратура за

извършване на диагностични и терапевтични

процедури. Съвсем скоро предстои внедряването

на нова апаратура за нуждите на пациентите. 

Началникът на клиниката дава и няколко съвсем

практични насоки, които могат да се вземат

предвид. Той ги разделя по възрастови етапи и

акцентира върху симптоми, изследвания,

патологични отклонения и заболявания, според

Световната здравна организация.

При децата от 0 до 14-годишна възраст

съществуват вродени аномалии на пикочо-

отделителната и полова система, възпалителни

заболявания, травматични увреждания и спешни

състояния.

 

Младите на възраст от 15 до 44-годишна възраст

също страдат от възпалителни заболявания,

репродуктивни и онкологични.

При зрялата възраст между 45 и 90+ години се

срещат възпалителни остри и хронични

заболявания, обструктивни проблеми, еректилни

смущения и онкологични заболявания.

Съветите на доц. Кадим са поне веднъж да се

посещава лекар за ехографско изследване на пико

половата система, стандартни изследвания на

кръв и урина, изследвания на ПСА (туморен маркер

на простатната жлеза) за мъже над 50-годишна

възраст, защото статистиката не е за

пренебрегване.

За периода от месец октомври 2021г. до октомври

2022г., в клиниката на бул. Пещерско шосе 66 са

приети и лекувани над 7300 пациенти.