Back to top medicaltime.bg

Проект „Отвътре навън – как искаш да живееш?“ провокира младите хора за изграждане на здравословни навици. 

Поредният проект, който сдружение ПроБудник реализира е насочен към насърчаване на здравословен начин на живот сред младите хора. Проектът „Отвътре навън – как искаш да живееш?“ (НПИМД-Н3-Т4-024/2021) е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта и е фокусиран върху изграждане на навици за физическа активност и здравословно хранене, както и осъзнаване на влиянието им върху психическото здраве.

Дейностите по проекта предлагат активно включване на младите хора в подобряване на качеството им на живот и социално отговорно поведение. Това се постигна чрез обучението на 12 младежки визионери, което се проведе в средата на месец юни в продължение на 4 дни. Обучителните теми включваха изграждане на социални и презентационни умения, както и осъзнаване на необходимостта от промяна в нагласата и критично мислене по отношение на здравословните навици. На свой ред обучените визионери участваха в разработването на 3 тематични информационни материали – за двигателната активност, здравословното хранене и психичното здраве. Създадени бяха и интерактивни карти на ежедневните предизвикателства, които съдържат 90 идеи за по-пълноценен и целесъобразен живот. Съществена дейност от проекта беше и провеждането на локални информационни кампании в Перник, Кюстендил, Благоевград, Банско, Враца и София. В тези градове младежките визионери и доброволци на сдружението се срещнаха с млади хора и разговаряха с тях за най-честите оправдания, които пречат на физическата активност, възможностите за промяна на вредните навици и подобряване на ежедневието. В резултат на това подобрихме разбирането на младежите за физическата активност, като много по-широка дейност от стандартните спортни занятия. Бяха генерирани много идеи за здравословни навици, съобразени с конкретната реалност, инфраструктураta и индивидуалните времеви възможности. Друг резултат е повишената мотивация на младите хора за търсене на информация и критична оценка на тиражираната информация за здравословния начин на живот.

За да бъдат обхванати широк кръг младежи, използвахме близки до тях комуникационни канали и изразни средства. Проведохме повече от 20 блиц интервюта с младежи, които спонтанно отговарят на провокиращи тематични въпроси. А към момента финализираме и няколко информационни видео клипа с рецепти за здравословен начин на живот, както и онлайн импровизационен театър.

Всички млади хора могат да проверят своите знания и нагласи за здравословния начин на живот чрез онлайн анкети, които са достъпни в социалните мрежи на сдружението. Пак там могат да намерят и тематични бюлетини с полезни съвети. Друга възможност за повишаване на информираността е предстоящите 3 уебинара, които ще се проведат на 12 септември и които ще предоставят платформа за обсъждане на темите и отговаряне на значими въпроси за здравословния начин на живот.