Back to top medicaltime.bg

ВМЕСТО ЦВЕТЯ, ДАРИ НАДЕЖДАУтре е 15. септември - ден, който събира всички в любимата гимназия, ден на ново начало, ден на надеждатада бъдем по-добри, по-знаещи, по-можещи!
Състрадание, милосърдие, доброта, надежда - това са основните ценности, които възпитаваме в нашите ученици. Нека още веднъж да проявим съпричастие и се включим в акцията на БЧК за събиране на средства за подпомагане на пострадалите от наводненията в община Карлово!
Не купувайте цветя за Вашите учители, покажете уважението си към тях, като дарите средства за нуждаещите се на доброволците на Младежката организация на БЧК, които ще бъдат сред нас!
Бъдете съпричастни!