Back to top medicaltime.bg

Увеличават парите за ученически стипендии и хранаНа отрасловия съвет към МОН на 11.07. по предложение на МОН, бе прието средствата от актуализацията на бюджет 2022 година да бъдат разпредели по следния начин:

-от 1 септември да се увеличи учителската заплата средно с 5%, на непедагогическия персонал средно с 4%. (обща сума 54,5 мил.лв.);

- за издръжка (енергоносители) - увеличение с 10,5% над досегашния бюджет или над 26 млн. лв. допълнително;

- С 22,5 млн. лв. да се увеличи нормативът за издръжка на дете в детските градини;

- 1,2 млн. лв. повече се отпускат за ученически стипендии;

- 5,5 млн. лв се добавят за за храненето на децата от подготвителните групи и от I до IV клас;

- 35,1 млн. лв за обезщетения на напускащите образователната система.

Полезна салатка
01.02.2023 10:00:56

Полезна салатка

3