Back to top medicaltime.bg

Цели и задачи на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“На 6 март, понеделник, от 11.00 часа,

ще се състои пресконференция на тема:

Цели и задачи на Националната научна програма

„Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

 

 • Защо е необходима Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“?
 • Стратегия за развитието на българистиката в чужбина.
 • Практически и научно - изследователки дейности за подпомагане на утвърдени и млади учени - българисти в чужбина.
 • Изграждането на дигитални и образователни платформи, насочени към студенти и докторанти в чужбина.
 • Извършеното до настоящия момент в рамките на Програмата.

 

Организатор на събитието е Българската академия на науките /БАН/ – координатор по програмата, в партньорство с водещи центрове в изследването на българистичната проблематика: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

 

Участници:

 • доц. Елка Трайкова, национален координатор на Програмата, научен секретар на БАН, направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“;
 • чл.-кор. Александър Костов, член на Изпълнителния съвет (ИС) и председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН;
 • проф. Анна-Мария Тотоманова, член на ИС и представител на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
 • проф. Любка Липчева, член на ИС и представител на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;
 • проф. Ценка Иванова, член на ИС и представител на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • проф. Магдалена Костова-Панайотова, член на ИС и представител на Югозападния университет „Неофит Рилски“;
 • проф. Велка Попова, член на ИС и представител на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.