Back to top medicaltime.bg

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ОТ СЪДОВ ХИРУРГ ВСЕКИ ДЕН В УМБАЛ

В Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се извършват безплатни профилактични прегледи и доплерови изследвания на артериалната и венозна система, включително аорта и аорто-илаичен сегмент, артерии и вени на долни и горни крайници, мозъчни артерии.
Желаещите да се прегледат могат да го направят безплатно всеки ден от 10 до 12 часа, след предварително записване на 02/9214941 или 02/9214945, без нужда от НАПРАВЛЕНИЕ.


Прегледите се извършват на адрес: ГР. СОФИЯ, УЛ. КОНЬОВИЦА 65, ТРЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА, КАБИНЕТ 9.
Прегледът при съдов хирург е необходим при оплаквания от разширени вени, проблеми с оросяването на крайниците, диабет, незарастващи рани на долни крайници, преживян инсулт и др.
Сърдечно - съдовите заболявания са водеща причина за заболяваемост и смъртност в световен мащаб. Проблемът е особено актуален за нашата страна. Профилактиката и превенцията са от първостепенна важност за ранното диагностициране и лечение.