Back to top medicaltime.bg

Rазлични варианти на тест за учениците генерира платформаБългарската платформата СмартТест пести на учителите време за създаване и проверка на тестове, като им позволява да се съсредоточат върху преподаването. Алгоритъмът може да предложи различни варианти на тест, дори за всеки един ученик, и да помогне за анализите, изисквани от Министерството на образованието и науката. 

СмартТест работи с 53 училища в България при постоянно растящ интерес, като е имало определен бум по време на пандемията. Един положителен ефект, за който са споделили доволни учители при обратна връзка, е бил изключителен спад на преписването.

 

 

"Много лесно учениците могат да получат различен вариант на подредба на теста или различни въпроси на теста. Могат да виждат само един въпрос на страница, без право да се връщат назад. Учителят може да задава колко минути и секунди може да се прекара на всеки един въпрос. Когато ученик започне да решава тест, ако опита да отвори друг прозорец - за да потърси информация или да препише - платформата го предупреждава, че ако го направи още един път, тестът ще бъде автоматично предаден", обясни основателят на СмартТест Александър Попов пред Bloomberg TV Bulgaria.

 

Според него спадът в преписването дава по-добра обратна връзка от оценката на учителите и може да действа мотивиращо на учениците да получават реални резултати и да изградят навици да учат и разчитат на себе си. 

 

Системата е възможно да допусне грешки при генерирането на въпроси от учителите или да бъде прекомерно стриктна с оценките, но това може да бъде коригирано от учителите. Докато проверяването е автоматично, то става по предварително зададена от учителите скала за оценяване.

 

Една от целите на СмартТест е в бъдеще да започне сама да генерира съдържание от официалните програми на МОН - за момента това се прави от учителите - и да включва всички предмети и теми за всички класове.