Back to top medicaltime.bg

Уникална операция спаси 34 годишна жена, бременна в 5 месец
Уникална операция спаси 34 годишна жена, бременна в 5 месец. Тя беше
приета в СО на УМБАЛ "Св. Анна"-София АД след като съпругът и забелязва,
че докато тя приспива първото им дете (вечерта на 10 срещу 11 ноември)
тя губи говор и получва изкривяване на лицето. Опитва се да раздвижи
едната и ръка неуспешно и вика Бърза помощ.
Само 30 минути, след като жената е приета в СО на болницата, се събира
мултидисциплинарен екип начело с д-р Нурфет Алиоски и доц. Росен
Калпачки и лекари от Родилното отделние. Ситуацията е изключително
сложна заради фактът, че жената е бременна. Голяма част изследванията в
такива случаи са рисковани и не се препоръчват за да не увредят плода.
Екипът установява, че жената е получила исхемичен инсулт и това налага
стартиране на специфично лечение чрез тромболиза и механична
тромбектомия. Лекарите успяват да извадят близо 4 см. тромб от артерията
снабдяващ лявата половина от мозъка на жената.
Добрата новина е, че освен животът на жената е спасен и плодът!