Back to top medicaltime.bg

Гражданската инициатива "За Истинска детска болница": "Връщаме се в изходна точка!"

Потресени сме от този ход на събитията!"В детското здравеопазване промяната започва с връщане към плановете на ГЕРБ да се създаде национална детска болница в изоставения 40-годишен строеж в двора на Александровска болница.
Това поне е изводът, който правим от репортажа на Българското национално радио, излъчен по програма Хоризонт на 4 януари.
 
Това ли е Промяната, която си представяте? Болница, пригодена към негоден 40-годишен скелет, който ДОКАЗАНО е опасен и трябва да бъде разрушен? Болница, в която няма място за съвременна техника, аварийни асансьори, за самостоятелни санитарни възли, дори за родители? Болница без план кой ще работи в нея? Болница без концепция, без ясна роля в изоставащото детско здравеопазване, нуждаещо се от цялостна визия и реформа?
Над 92 000 граждани застанаха зад каузата ЗА Истинска детска болница. Деца със сложни диагнози и в критично състояние продължават да получават грижа “на парче”, а педиатрите се чудят как да компенсират пропастите в системата на детското здравеопазване.

Подали сме искане за среща с министър Асена Сербезова още преди коледните празници и сега очакваме отговора й повече от всякога, за да разберем доколко твърденията в репортажа са сериозни намерения на новото правителство.

В него се цитира отговор, получен от журналистите по реда на Закона за достъп до обществена информация. „От здравното ведомство уточняват по въпроса кой е действащият договор в момента за строителство на детска болница, че това е подписаният на 2 април 2020 година в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ между министъра на здравеопазването и ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“, се казва в репортажа.
 
По-нататък инж. Иван Алексиев, изпълнителен директор на консорциума, ангажиран със строежа на болницата, допълва: „От МРРБ очакваме да получим допускане да изменим действащия в момента застроителен план, така че бъде нанесена съществуваща сграда, защото тя съществува и в кадастъра и като актив в балансовите сметки на МЗ.“

Потресени сме от този ход на събитията!
 
Доказателствата за непригодността на тази руина бяха показвани, доказвани и коментирани публично в продължение на повече от две години, а сега се връщаме в изходна точка в борбата си болните деца, родителите и лекарите им да получат достойно място, адекватно на съвременната детска медицина, на изискванията за архитектура и градоустройство от 21 в."
 
Автор: Гергана Хрисчева

9 килoгpaмa зa 7 дни
11.05.2022 10:13:07

9 килoгpaмa зa 7 дни

2
Полезна салатка
10.05.2022 10:00:56

Полезна салатка

3