Back to top medicaltime.bg

Основни принципи на системата „Хранене на бъдещето“Проектът е насочен към правилно подхранване на тялото и съзнанието чрез високовибрационни продукти, чиято енергия и структура са устойчиви във времето или изобщо не подлежат на разрушаване.

Проектът се опира върху три основни принципа:

  • разглеждането на тялото като кристал в течна форма;
  • разглеждането на плътната храна като преходен продукт с по-ниска честота, който понижава вибрацията на тялото;
  • разглеждането на мозъка като основна зона за подхранване.

Интегрално хранене

Интегралното хранене е форма на хранене, насочена към поддържането на най-висшите процеси в човешкото тяло, като тук основен показател са различните видове напрежение. Това напрежение се привнася или формира в организма от храната, която може да бъде разложена според честотните си показатели.

Интегралното хранене е област от интегралната медицина, тъй като неговите закони включват принципа за запазване на енергията и то веднага настройва човека към себепредпазване от разрушаването и разлагането. Интегралното хранене е високочестотно хранене.

Високочестотно хранене

Високочестотното хранене е хранене с храна, чиито вибрации определяме като високочестотни. Тази храна създава определено напрежение с помощта на енергийните, минерални или кристални източници, с които е обогатена. За такава храна се смятат продуктите, израсли в зона с особени енергийни условия (например високопланинска зона), богата на минерални залежи област или пък храна, получена чрез дестилиране, която има способността да концентрира активните вещества на определено растение или минерал и да ги превръща в самостоятелен продукт.

Подобно нещо се наблюдава, когато от растението се получава, например, етерично масло, като свойствата му се концентрират с помощта на освобождаването или, напротив, уплътняването на активната съставка на растението, което само по себе си променя напрежението на съставките на растението и, следователно, неговата честотност. Това се вижда ясно и в степента на проникване на маслото – колкото по-висока е концентрацията му, толкова по-висока е честотността му, а с нея и способността на маслото да прониква. С други думи тук имаме не просто различни молекулярни формати, но и разнообразна насоченост.

Така високочестотното хранене е не просто силно концентриран вид храна, а вид храна, който има различни закони на живот, благодарение на които тя не просто се внедрява в клетката ни, но и се усвоява от нея.

Високочестотната храна не просто се настройва или дори, да кажем, напряга системите и органите на нашето тяло, но и се внедрява в тях, което всъщност правят и витамините, но в много слаба степен. След това е важно да разберем, че храната на обикновения човек обслужва вътрешните му процеси, които всъщност са насочени не към повишаването на тоналността на организма, а към разлагане и извеждане. Храната на съвременния човек бива усвоявана в най-добрия случай на 30% процента (да не се бърка с обработването на храната). За сравнение да вземем меда, който се усвоява напълно (ако, разбира се, е истински) и която и да е плътна храна.

В интегралното хранене особено място заема взаимодействието с белтъците. За този тип хранене е важно преди всичко поддържането на белтъците в клетките на мозъка, а това е различно от поддържането на белтъците в клетките на черния дроб, например. Има два начина да осигурим нормалното функциониране на белтъците в черния дроб: първият е да се захранваме с аминокиселини, като така заместваме едното с друго; а вторият – да синхронизираме клетките и да намалим външната си зависимост от белтъците. За тази цел обаче е необходимо да се научим да храним клетките на мозъка си, тъй като те са основата на резонирането.

Интегралното хранене не само оптимизира всички системи, но и намалява процеса на разпад, на отмиране на клетката.

Тъй като в задачите на интегралното хранене влиза преди всичко храненето на енергийно по-високоорганизираните процеси в нашето тяло, то белтъкът се разглежда като следствие. Разбира се, в период на растеж на организма трябва да вземем предвид и да обърнем по-голямо внимание на, така да се каже, „впечатляващата физика” на нашето тяло, но когато организмът е вече сформиран, тогава какво храним? Храним това, което трябва да умира и да поддържа банална енергийна активност. До какво води това е вече видно: мързел, апатия, агресия и пр. Мозъкът в тази ситуация отдавна вече е станал депо за съхраняване на едва движещи се локомотиви. И никой не иска, а и не може, да разбере това, тъй като липсата на мислене и прекомерната раздразнителност от това, което ни е непривично и непонятно, не ни позволява действително да изследваме този въпрос.

Несъмнено, интегралното хранене трябва да бъде насочено към онзи, който е готов да се усъвършенства или не потиска собствената си природа. И това не означава диета или вселекуващо хапче. А дисциплина на действията, формиране на усилие в мозъка и наука за регенерирането на енергията. Затова тук няма място за невежи, затлъстели физици или пасионарни личности, заседнали на превала на своите увлечения.

Вие, разбира се, можете да повдигнете въпроса за необходимостта от различни компоненти, но това е въпрос, засягащ настройката, ако искате, звученето на различни органи. С други думи, когато говорим за вибрацията на храната, ние трябва да разбираме включително и вибрацията на човека. Защото онзи, който е привикнал с месото, не слуша много вегетарианеца, който от своя страна е напълно способен да обърне внимание на слънцеяда. Тоест тук не бива да се търси доказателствена база, тъй като е необходимо определено усилие и опит в поддържането на състояние на независимост от храната.

Съществуват безброй доказателства за съществуването на хора, които са живели или живеят без храна, но това не променя общия пласт на зависимост от разложението. Защото разложението и гниенето са също вид енергиен процес, който може да се нарече хранене с нискочестотна храна. На него не просто разчита голяма част от човечеството, на него е построена и цялата доказателствена база на храненето (а на нея – цели потребителски институции), затова всеки опит за доказване води до напразно губене на време. При това външно вегетарианецът и месоядецът вече съществуват. А ако погледнем само 20-25 години назад ще видим, че те тогава съществуваха в състояние на тлееща вражда.

Такава е и ситуацията с мисленето, движението и дишането – трите основни източника на подхранване, които се разбират и декларират съгласно личностната мерзост, а не от гледна точка на действително умозрение.

За интегралното хранене е опасно да се свежда всичко до тясното разбиране, че храната е това, което попада в стомаха.

Принципи на храненето на бъдещето

Принципите на храненето на бъдещето включват правилно изградените понятия за хранене и формирането на отношение към храненето, на умение да го класифицираме по вибрационен и енергиен принцип. Най-важният принцип на храненето на бъдещето е изкуството да се регенерира енергията.

 

Храненето на бъдещето трябва да предопределя измененията в нашето тяло, които зависят от условията за развитие на енергията и организацията на енергийни процеси от различни нива, които нашето съзнание може да възприеме.

По природа тялото ни зависи от циркулацията на енергията, която се характеризира с различни нива, които се определят от начина на живот (статичен или динамичен), реакциите ни към храната или разбиранията ни за нея, опита ни или нашата зависимост. Храненето е многообразна форма на движение със собствен ритъм и структура, която се определя от съхранението, акумулирането и развитието на енергията.

Геометрията на тялото определя дали то е способно да генерира допълнителна енергия чрез движението, дишането и работата на съзнанието. Следователно, най-важният принцип на храненето е умението да се регенерира наличното. И макар този процес да е сложен, много важно е той да бъде разграничен. Защото умението просто да съхраняваме енергията по време на движение, дишане и съзнателност е не просто допълнително условие за храненето, а негов фундамент.

Основни принципи на системата „Хранене на бъдещето“

  • Процеси на напълване
  • Процеси на събиране
  • Процеси на удържане (възбуждане)
  • Процеси на абсорбиране (циркулация, въртене)
  • Процеси на трансформиране
  • Процеси на усвояване
  • Процеси на съхраняване

Тези седем важни принципа на храненето се основават на наличните и формираните възможности на системите на тялото, съдовете и органите. Следователно, ние трябва да се научим да се храним, като „запечатваме“ енергията на храната, която в зависимост от своята честота предопределя нивото на хранене на нашето тяло. Колкото по-високочестотна храна консумираме, толкова повече увеличаваме жизнеността си и подхранваме не само грубото тяло, но и енергията, финото тяло, което често живее в понижени вибрации, разрушаващи духа ни.

Спектралното разбиране за храненето ще ни помогне да опознаем и спектралността на нашето тяло и да се научим да възприемаме храненето на сложни системи на тялото (например на жлезите с външна секреция), както и подхранването на клетките.

 

От: inbi.bg