Back to top medicaltime.bg

ЛЕКАРСТВЕНИ ГЪБИ ПОМАГАТ ПРИ РАКПациентката е била с карцином на двете гърди, плеврален излив, разсейка в белия дроб.


Наред с официално предписаната й от онколога терапия, е назначена и натурална терапия с


"Имюн Модулатор"

 МОЩНА ФОРМУЛА, която подпомага имунната система на организма по време на химио- и лъчетерапия


Кордицепс, Агарикус, Мейтаке и Кориолус, Амигдалин (Б17), Алое Арборесценс и Пау Д арко. Р

азсейката в белия дроб изчезва. Туморният маркер се нормализира. За повече информация и за да видите други случаи на наши пациенти, моля посетете: www.mikoterapia.bg 


За консултация с лекар-микотерапевт: http://bit.ly/KontaktiObshtestvo