Back to top medicaltime.bg

Ден на отворените врати в УХТ на 21 февруари 

На 21 февруари от 11 ч. в аула „проф. Милен Бешков“ на Ректората, УХТ организира Ден на отворените врати. Желаещите кандидат-студенти ще имат възможност да се срещнат с преподаватели и да се запознаят със специалностите, от които се интересуват, както и да посетят учебните лаборатории и производствените бази.

Ще бъдат представени трите факултета – технологичен, технически и стопански. Бъдещите студенти и техните родители ще имат възможността да разговарят с преподавателите и от тях да разберат какви са възможностите за бъдещата си реализация.

Подробно ще бъдат разяснени условията за кандидатстване, изискванията за формиране на бала в различните направления. кандидатите ще бъдат информирани за реда за настаняване в общежитията, за ползване на спортната база, на спортно-оздравителния лагер кай Батак, както и  за възможностите за участие в танцовия състав.

Зам.ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов припомни, че кандидатстудентската кампания в УХТ ще се разгърне в две предварителни сесии и една редовна.

Първите изпити по математика или химия са насрочени на 11 април. Заявление за явяване се подава от 1 до 10 април
Втората възможност е на 6 юни. Заявления ще се приемат между 1 и 5 юни.
Редовната сесия е през юли. От 16 до 30 юни се подават документи за участие в класиране по специалности за учебната 2020/2021 година, както и при желание, за явяване на кандидат-студентски изпит. Датата и на двата конкурсни изпита е 2 юли.

Кандидат-студентите подават документи за участие в изпити и класиране по специалности в УХТ, в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи (Приложение 1 от Справочника) и он-лайн чрез интернет страницата на УХТ.

 

Снимка: В средата е зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов с преподаватели от УХТ.