Back to top medicaltime.bg

Проф. Йоанис Спилиотис: HIPEC е единствената терапевтична възможност при пациенти с метастази в коремната кухинаСпециален гост на MedicalTime.bg е проф. Спилиотис, който работи в IRE в гр. Солун, където се прилагат всички съвременни техники, свързани с лечението на рака на дебелото черво, черния дроб, жлъчните пътища, панкреаса и др.

 

- Проф. Спилиотис, разкажете за лечебното заведение, в което работите и методите на онкохирургията там.

- Работя InterBalkan Center в Солун, където се прилагат всички съвременни техники, свързани с лечението на рака на дебелото черво, черния дроб, жлъчните пътища, панкреаса и др.

Една от тях е IRE - IrReversible Electroporation или необратима електропореза. Това е нов метод, при който чрез прилагане на електричество се постига необратимо увреждане на мембраната на раковите клетки, водещо до тяхното разрушаване.

Най-съвременните от тях са : приложение на PIPAC - Pressurised IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy или Интраоперативна химиотерапия, при която химиотерапевтикът се прилага в коремната кухина във формата на аерозоли под високо налягане.при авансирало заболяване в случаи на напреднал рак с разпространение на метастази в перитонеалната (коремната) кухина.

Използват се и съвременни методи, свързани с приложението на ултразвук по време на хирургичната интервенция.


 - Какви са новостите в приложението на метода HIPEC при лечение на напреднали онкологични заболявания в коремната кухина?

- Чрез метода HIPEC имаме реален шанс да обърнем съдбата на човек, който съвременните лечебни стандарти определят като нелечим. Ако преди години пациенти, диагностицирани с рак на яйчника, един от най-тежките при жената, умираха в период от 3 до 6 месеца, след прилагане на HIPEC, те имат реален шанс за преживяване повече от 15 години.

Вече имаме възможността да използваме по-добри химиотерапевтици интраперитонеално (в коремната кухина) и в зависимост от конкретния вид на злокачественото новообразувание, като времетраенето на експозицията (на въздействието) на тези лекарства е различно.


- С какво HIPEC терапията превъзхожда другите методи за лечение на онкологични заболявания?

- При напреднала интраперитонеална карциноматоза, за съжаление, другите терапевтични способи не могат да дадат надежден резултат за пациента. При такива случаи и при строго подбрани пациенти, приложението на HIPEC е единствената терапевтична възможност.

- Предстои ли колаборация с български лекари? Кои? Под каква форма: обучение при вас или съвместни операции тук?

- Да, мое желание е да работя съвместно с колеги от България, както в аспект на тяхно обучение в Солун, което може да се осъществи и чрез съответни програми на ЕС, така също и чрез съвместна работа в болница „Медлайн“ в Пловдив, където два пъти месечно ще бъдат третитани специално селектирани пациенти с напреднали форми на рак.

HIPEC центърът в Пловдив работи вече около три години. През това време процедурата е приложена при 15 пациентки от общо 29.

В момента около 300 медицински центъра в света прилагат HIPEC. Годишно на лечение с иновативната терапия се подлагат около 2, 5 милиона онкоболни.

 

 

IRE- IrReversible Electroporation: Необратима електропореза-> Нов метод, при който чрез прилагане на електричество се постига необратимо увреждане на мембраната на раковите клетки, водещо до тяхното разрушаване.

 

PIPAC - Pressurised IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy -> Интраоперативна химиотерапия, при която химиотерапевтикът се прилага в коремната кухина във форма на аерозоли под високо налягане.