Back to top medicaltime.bg

Маргарита Кръстева, Управител на Хоспис Грижа: Справяме се с всякакви случаи!

Имаме дементно болни, инвалидизирани и пациенти на хемодиализаХоспис Грижа е създаден с цел грижа и достоен живот за възрастните хора, за пациенти с тежки заболявания, пациенти, претърпели травми, нуждаещи се от възстановително или подържащо лечение. Безплатни са и усмивките на персонала, и прекрасните празници, които организират за възрастните рожденици и именици.

Целта на здравното заведение е подобряване качеството на живот на хоспитализираните, като това е съобразено с индивидуалните изисквания на всеки пациент. Основната задача на екипа от високоспециализирани здравни работници е всеки един човек, нуждаещ се от болнична грижа и професионално медицинско и лекарско наблюдение, да бъде обслужен по най-добрия и качествен начин в изключителни условия. Ето какво ни разказа г-жа Маргарита Кръстева, Управител на Хосписа.


-  Светът преживява пандемия от COVID-19. Споделете вашата подготвеност за продължаване на работа във високо стерилни условия, които гарантират грижа за живота на пациента.

-  Преди COVID -19, по време на него и след него ние в Хоспис Грижа винаги работим, спазвайки правилата за дезинфекция и хигиена. Сега по време на пандемията единственото, което направихме различно е спирането на посещенията на близките. Затова действие не бяхме подготвени, пациентите се почустваха много зле и мислеха, че са изоставени от своите близки. Много трудно ни беше както на нас така и на близките им да им обясним какво се случва. Свързвахме ги чрез вайбър, за да се виждат, да си говорят и те се чустваха спокойни. Тези пациенти имат нужда техните близки да бъдат до тях, а се случи точно обратното. Социалната дистанция в този случай не лекува, не предпазва, а убива.

Трудно беше снабдяването с лични предпазни средства, дезинфектанти, все неща от първа неоходимост, които просто изчезнаха от пазара изведнъж. Както имаше, така изчезнаха. Но и с това се справихме. Грижим се за нашите пациенти и продължаваме напред.

 

- Хоспис Грижа е сравнително нов. Кога бе създаден?

 

- Хоспис Грижа ООД е създаден през 2018 г., с дейност, насочена към грижите и вниманието за възрастни хора, за пациенти с онкологични заболявания, пациенти, претърпели травми, нуждаещи се от възстановително или подържащо лечение.

 

 - Какъв е капацитетът на хосписа и в момента колко хора са настанени при Вас?

 

- Хосписът разполага с 30 (тридесет ) легла или 15 (петнадесет) стаи. Стаите  са с по 2, 3 и 4 легла, така също има и 2 самостоятелни стаи. В момента при нас са настанени 20 пациента с различни заболявания -  в следоперативен период, инвалидизирани пациенти, състояние на деменция, терминално, инсултни и хронично болни, пациенти на хемодиализа и др.

 

- Вие самата сте медицинско лице, разкажете повече за всекидневната си работа - и като Управител на Хосписа, но и като медицинска сестра.

 

- Да си призная, работата е много динамична и изисква много познанния. Това, че съм медицнска сестра и съм работила като такава много ми помага в осъществяването на длъжноста ми като Управител. Бързо мога да реагирам за нуждите и необходимите грижи, които трябва да получи всеки един пациент. Всеки ден се взимат решения за пациентите в зависимост от тяхното състояние, например: Ако е необходимо се правят изследвания, викат се консултанти ( невролог, кардиолог, уролог и др.). Срещам се близки на пациенти, които са при нас, така също и с хора,  които търсят къде да настанят своите близки. Това е накратко моята работа, може много да се говори за всекидневните предизвикателства. Но аз предпочитам действието пред говоренето.

 

 - На Националните медицински награди сте номинирани в категория "Най-добър хоспис за 2020 година"? Кои са предимствата на Хоспис Грижа пред други подобни заведения?

 

- Предимствата на Хоспис Грижа е постоянството и непрекъснатото усъвършенстване в  полаганите грижи към нашите пациенти, т.е. подобряване на всички аспекти на качеството на живот, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки пациент.

 

- Защо пациентите и техните близки да изберат "Хоспис Грижа"?

- Защото нашата цел е всеки един човек, нуждаещ се от болнична грижа и професионално медицинско и лекарско наблюдение, да бъде обслужен по най-добрия и качествен начин. Затова и избрахме името да бъде "Грижа". Навременната и правилна грижа създават предпоставка за по-нататъшно благоприятстване и подобрение на състоянието на пациента, а уютната обстановка допълнително допринася за комфорта и удобството на пациента. Привлечени са специалисти с опит в грижите и вниманието към хората. Персоналът е от 3-ма лекари (пулмулог-реаниматор, кардиолог и хирург ), 8 сестри, 10 санитари-болногледачи, 1 рехабилитатор. Осигуряваме  24 ч. наблюдение и поддържане на изключително високо качество на живот. Професионална медицинската помощ, добро обгрижване и подкрепа за пациентите при спазване правилата за добра медицинска практика.

 

- Населението на Европа е все по-застаряващо, продължителността на живота се увеличава и % на деметно болните нараства. Доколко в България сме подготвени като социална и здравна система да осигурим достоен живот на нашите възрастни близки?

 

 

- Ниската раждаемост и по-високата средна продължителност на живота води до застаряване на населението. Броят на дементно болните нараства. Деменциите са необратими състояния. Доказано е, жените страдат повече от мъжете. Грижите за тях са много специфични. По въпроса дали нашата здравна и социална система са подготвени за такива грижи, мога да кажа, че не сме подготвени. Липса на кадри, протоколи, стандарти и др. Всъщност учим се в движение и от страните от Европа.

 

 

- Молим да се представите като Управител на Хоспис Грижа и да споделите кои са основните приоритети в настоящата и бъдещата Ви работа.

- Управлявам  Хоспис Грижа от 2 години. По образование съм медицинска сестра и съм работила 7 години като такава. Завърших  специалност здравни грижи към МУ София със степен бакалавър, магистър съм по здравен мениджмънт и публична администрация към УНСС София. Работила съм в „МДЛ – Русев“ ЕООД – лаборатория по образна диагностика.

Основните ни приоритети в настоящата и бъдеща работа са  Хоспис Грижа да бъде първи избор на лечебно заведение за пациентите, и първи избор на партньор в грижата за пациента, който предлага на пациентите висококачествена и ефективна медицинска грижа и помощ. Ще заложим на високото качеството на медицинските и лечебни дейности. Стремежът ни е да разширяваме дейността и капацитета на Хосписа, за да помагаме на повече нуждаещи се.