Back to top medicaltime.bg

Д-р Славчо Близнаков: В Спешния център на Окръжна болница е най-модерното лечение на инсулти!Каза в интервю специално за Medicaltime директорът на УМБАЛ „Св.Анна”, д-р Славчо Близнаков. От професионалната му биография си заслужава да припомним, че през 2011-та година д-р Близнаков е експерт по европроекти в здравеопазването и болничната помощ. На тази своя позиция той успява да постигне в болниците на България да влязат над 30 милиона лева. Медицинската му специалност е неврохирургия, която той е практикувал първо във ВМА – София, впоследствие в болница „Пирогов”, София.

– Д-р Близнаков, когато преди два месеца открихте две нови клиники в УМБАЛ „Св.Анна”, споделихте, че най-много се гордеете със Спешния комплекс в лечебното заведение. Какво е уникалното на този комплекс?
– Спешният болничен комплекс интегрира спешно приемно отделение със собствена клинична лаборатория, която е филиал на голямата клинична лаборатория на болницата. На територията на самото спешно отделение се извършва собствена образна диагностика, която включва и ехограф, и дигитален ренин. Към спешния болничен комплекс има интегриран Център за модерно интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, който включва съвсем нов модерен 64-слайдов скенер. Като непосредствено до него е разположена катетаризационна лаборатория за мозъчно-съдовите заболявания със съвсем нов модерен ангиографски апарат. Той вече функционира в този Център.

– Какво е предимството на тези апарати в Центъра за модерно лечение на мозъчно-съдовите заболявания?
– С тяхна помощ много бързо се случва обработката на болните с инсулти и въобще на тези с мозъчно-съдови заболявания през спешното отделение, образната диагностика и лечението в интервенционално операционната зала.

– Т.е., спасявате животи, което другаде не би могло да се случи в спешен порядък?
– Това, което направиха кардиолозите по отношение на инфарктите преди 20 години, сега ние сме първопроходци в областта на модерното лечение на мозъчните инсулти. По проект на Правителството беше планирано да се разкрият в началото четири такива Центъра – при нас в УМБАЛ „Св.Анна”, в болница „Пирогов”, в УМБАЛ „Св.Георги”, Пловдив и в УМБАЛ „Света Марина”, Варна. Ние, както и УМБАЛ „Св.Марина” във Варна вече работим по този тип заболявания. При нас специално през Центъра за модерно лечение вече са преминали над 25 човека.

 Д-р Близнаков, пак тогава изненадахте гостите с намерението да се построи православен храм в двора на болницата. Ще се случи ли скоро?
– Това вече е въпрос на бъдещето. Първо трябва да си спазваме процедурата с необходимите разрешителни и молби до съответните институции.
– Но самото намерение е една интересна и благородна инициатива?
– Така е, ние сме вярващи в Господ и сме с намерение да осъществим тази инициатива.

– През тази година и половина, откакто сте директор на УМБАЛ „Св.Анна” назначихте много нови специалисти във време, когато се говори, че добрите лекари напускат България. Гордеете ли се със своя екип?
– Естествено, че постиженията на болницата се дължат на хората, които работят в нея, а не на ръководството. Защото каквито и големи намерения да има ръководството, ако хората не застанат зад осъществяването на тези намерения, нищо не може да се получи. Гордеем се, че назначихме доста млади лекари наред с утвърдени специалисти, наред с откриването на съвсем нови структури в болницата.

– Получихте признание за най-добра болница за 2016-та година в раздел инвестиции. Това ли е политиката на болницата, която ръководите?
– За да се развива една болница, трябва да има необходимите структури и необходимите добре оборудвани помещения, техника, както и нужните специалисти. Не може да се набляга само на едното, трябва да се върви в комплекс, т.е. инвестициите дават възможност на съответните специалисти да осъществяват своята мисия.