Back to top medicaltime.bg

Д-р Иван Георгиев: Между 10 и 12 хиляди пациенти всяка година участват в клинични изпитвания в България

България е в топ 20 по клинични проучвания 

Информира специално за MedicalTime д-р Иван Георгиев - председател Българската асоциация по клинични проучвания и мениджър на „Куинтайлс" за България. На кое място се нарежда България по брой активни центрове, участващи в клинични изпитвания? Има ли показател, според който сме на първите места? Как се набират пациенти за тази дейност? Отговор на тези и още въпроси вижте в интервюто с д-р Георгиев.

 

-         Д-р Георгиев, „България в топ 20 по клинични проучвания” – ваш цитат. Означава ли това, че сме на едно прилично място по брой, количество или обем клинични проучвания (в зависимост от това как ги измервате) в сравнение с другите държави?

-         Наистина, по брой активни центрове участващи в клинични изпитвания, България се намира на 20/25 място в света през последните години. Това представлява около 1% от всички над 300 хиляди центрове, работещи по целия свят. Най-голям брой центрове има в големите развити държави като САЩ, Германия, Франция. В Централна и Източна Европа лидери са Полша, Чехия и Унгария. Нашата позиция е престижна защото по брой на населението сме извън първите 100 държави.

 

-         Това предполага тенденция на нарастване инвестициите в разработването на нови медикаменти. С какви темпове се движим в това отношение?

-         След икономическата криза от 2008 година растежът на инвестициите в разработването на нови медикаменти е от порядъка на 2 % годишно.

 

-         Какви основни фактори и какви критерии предполагат едно клинично проучване да се проведе в определена държава?

-         Изборът на държави и конкретни центрове за всяко проучване зависи от няколко основни параметъра. Скоростта на разглеждането на заявленията за нови изпитвания, броя и бързината за набиране на пациенти, както и качеството на добитите данни, са най-важните. Обърнете внимание, че цената не е сред тези критерии. В този смисъл успехът на България не се дължи на по-ниската цена тук, а на квалифицираните ни лекари.

 

-         Има ли показател, по който да сме на първите места и какъв е той?

-         Да, има такъв показател. Репутационният индекс на България за 2016 е най-висок в света. Тази индекс показва съотношението между пазара на фармацевтични продукти и пазарът на клинични изпитвания. С други думи, балансът между инвестициите на фармацевтичните компании спрямо приходите от продажби на медикаменти, е най-добър в България.

 

-         Д-р Георгиев, колко пациенти за една година биват включвани в клинични изпитвания? Получават ли след това безплатна терапия?

-         Между 10 и 12 хиляди пациенти всяка година участват в клинични изпитвания. Всички медикаменти, свързани с конкретното изпитване, както и всички изследвания и медицински грижи, са безплатни за пациентите. Като, обърнете внимание, това не зависи от здравно- осигурителния им статус.

 

-         Колко лечебни заведения и компании участват в този процес?

-         На практика почти всички по-големи лечебни заведения участват в клинични изпитвания, както и всички големи фирми. Не всяко лечебно заведение участва във всяко проучване обаче. Поради тази причина пациентите имат нужда от надеждна информация какви активни изпитвания в коя болница се провеждат. Най-доброто решение е наличието на обществено достъпен електронен регистър, където всеки да може да провери относно неговото конкретно заболяване за какви клинични изпитвания набират пациенти и в кои лечебни заведения.

 

-         Разполага ли нашата държава с концепция за тази важна за медицината и здравето на хората дейност?

-         Да, България е сред държавите, които имат собствена стратегия за развитие на клиничните изпитвания. Тя беше приета по времето на д-р Москов, като част от мерките са вече приети, например с облекчаване на административната тежест след поправките в наредба 31. Други мерки са заложени в проекта за промени в ЗЛПМХ, които се надявам да бъдат приети скоро в Народното събрание.

 

-         Д-р Георгиев, как набирате пациенти за клиничните изпитвания? Има ли конкретни критерии и, предполагам, зависи от тяхното съгласие? Срещате ли разбиране, в смисъл има ли желаещи?

-         Всяко клинично изпитване има строги критерии за подбор на пациенти. Всеки подходящ пациент трябва да изрази писмено съгласие за участие. За в бъдеще пациентите ще играят все по активна роля в този процес, като ще могат сами да търсят подходящи за тях клинични изпитвания.

 

-         Коя или кои медицински области ще са водещи в клиничните проучвания – и в световен, и в национален мащаб?

-         Най-много клинични изпитвания в глобален мащаб се провеждат в областите онкология, кардиология и инфекциозни болести. В България първенството се дължи от заболяванията на централната нервна система.

 

-         Д-р Георгиев, какви са ползите от клиничните проучвания или по-скоро: за кого са ползите най-вече?

-         Най-големите ползи са за пациентите. Участниците в клиничните изпитвания получават достъп до иновативни технологии и най-добрите специалисти. Всички пациенти пък имат полза от напредъка медицината в борбата със заболяванията.

 

НОВИНИ В СФЕРАТА НА КЛИНИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ, ЧЕТЕТЕ ТУК!