Back to top medicaltime.bg

Д-р Дудевска: Туберкулозата намаля вследствие адекватни здравни мерки!

Троян е с подходящ климат за лечение на заболяванетоКъм момента се отчита заболеваемост 20 на 100 000, което е с цели 18 пункта по-малко в сравнение с 2008 година“, каза в интервю за MedicalTime.bg

Управителят на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести –

Троян, д-р Цветомила Дудевска – специалист по вътрешни болести, медицинска информатика и здравен мениджмънт и пневмология и фтизиатрия. За превенцията на туберкулозата, за новите подходи в диагностиката и лечението в световен мащаб, за постигнатите резултати и успехи в първата на Балканския полуостров белодробна болница, вижте в следващото интервю.

 • Д-р Дудевска, доколко важна е превенцията на това социално значимо заболяване и на какво ниво е тя в нашата страна, в т.ч. във вашия регион?
 • Туберкулозата е проблем не само за България, тя е световен проблем, заболяване, известно от древността. Във времето световната медицинска общественост постига резултати, но, за съжаление, все още не е успяла да се справи с този проблем. По тази причина много научни екипи работят както по нови методи за диагностика, така и по нови медикаменти за

 лечение на туберкулозата

 Но най-важна в това отношение е превенцията, профилактиката, тъй като почти половината от населението на света се е срещало поне един път в живота си с туберкулозния бактерий. Всъщност, идеята е, че трябва да направим всичко възможно, за да не се разболеем. По тази причина лекарите и медицинските специалисти, които работят в тази област, разбира се и нашият екип, полагаме усилия да разпространяваме медицински знания, да разпространяваме идеята за това как да се предпазваме от туберкулоза; идеята за това как да търсим навреме специализирана помощ, за да бъде тя открита и да се лекува в ранните й стадии. Тогава, когато ефектът от лечението ще бъде безспорен и пациентите ще бъдат излекувани напълно.

 • Какви бяха причините преди около 10 години отново да се заговори за тази болест? Можете ли да посочите статистика, тенденции в това отношение от тогава до сега?

 

 • Като цяло мога да посоча две основни причини: от една страна рязката промяна на социално-икономическият статус на много българи, от друга страна – здравната система, която пое по нов, по различен път и това се отрази на заболеваемостта от туберкулоза. Мога да кажа, че през 2007 година медиците в България бяха изключително разтревожени от факта, че заболеваемостта нарасна значително над нивата, които бяха отчетени през 90-те години. И в световен мащаб започна да се тръби по този проблем. По тази причина беше изработен един много сериозен проект от страна на Министерството на Здравеопазването в България, която беше предоставен на

 СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 Тя, съответно взе решение чрез Глобалния фонд по СПИН, туберкулоза и малария да финансира тази програма. Нейна основна цел беше контрол на туберкулозата в България и вземане на всички мерки за справяне с този проблем – намаляване заболеваемостта, болестността и смъртността от туберкулоза. Това се случи през 2007 година, когато бяха отчетени сериозни високи нива на заболеваемост от туберкулоза. По тази програма бяха положени много усилия – работа на терен с общности, сред които рискът от туберкулоза беше изключително голям. Имам предвид

 

малцинствата, наркоманите, заразените със СПИН и, разбира се, хората, коти живееха в лоши хигиенно-битови условия, хора с ниски доходи

Т.е., всички тези общности бяха обхванати по програмата за контрол на туберкулозата в България, по националната програма и по специализираните програми с цел да се намали заболеваемостта както в рисковите групи, така и да се контролира нивото на туберкулозата изобщо в България.

 •  Какъв беше ефектът от тези усилия?

Ефектът беше значителен. Бяха изградени областни центрове по туберкулоза. В т.ч. и в нашата болница, тъй като ние имаме традиции, въпреки че не сме областен град. В областните градове на България, на територията на специализирани болници или диспансери по белодробни болести и пневмофтизиатрични заболявания, бяха изградени екипи от лекари-специалисти пневмофтизиатри и обучени медицински сестри. Те започнаха работа по превенцията, по профилактиката, по активното издирване както на болни с туберкулоза, така и на техните контактни. Така че прекъснатата връзка между това просто да се диагностицират и лекуват пациентите с туберкулоза и профилактиката и превенцията, беше изградена отново. Бяха инвестирани доста сериозни средства от

Глобалния фонд по СПИН, туберкулоза и малария

за да се изградят микробиологични лаборатории в областните центрове, които работят на изключително високо ниво по диагностиката. Защото това е много важно по-нататък за едно резултатно и ефективно лечение. В резултат на това започна да намалява заболеваемостта от туберкулоза и ако през 2008 година на територията на Българя тя е била 38,5 на 100 хиляди, сега, в края на 2016-та година този показател вече е 20 на 100 хиляди, т.е. намаляване с цели 18 пункта. Отчитаме значително намаление и на смъртността от туберкулоза, тук вече и в резултат на сериозните инвестиции по отношение на ранната диагностика, която доведе до скъсяване периода на лечение. Също така и в резултат на лечението както с традиционните препарати, така и с препарати от нов ред, които са предназначени за резистентните форми на туберкулоза. В тази връзка ще изтъкна, че проблемът туберкулоза се изостри особено много в световен мащаб поради факта, че се появиха нови форми на резистентна туберкулоза. Т.нар.

MDR туберкулоза, или NDR туберкулоза

които, за съжаление, не можеха да се лекуват с традиционните, известни на нас специалистите от последните 20-30 години средства за туберкулоза. И бих казала, че това беше голямо предизвикателство за цялата медицинска общност по света. За наше щастие новите препарати от втори ред за лечение на този вид туберкулоза са налични и в България. Бяха финансирани програми за лечение, има две болници в нашата страна, където се лекуват тези тежки форми на туберкулоза – едната е белодробната болница „Св.София” в гр. София и другата – белодробната болница в Габрово. В тези две болници има специализирани отделения за лечение на този тип туберкулоза.

Нашата болница е първата болница за лечение на туберкулоза на Балканския полуостров!

 Открита е през 1905 година, когато проблемът туберкулоза отново е бил изключително значим не само за цяла България, но и за цяла Европа. По същото това време активност по отношение лечението на тази болест проявяват и в Германия, и в Швейцария. Там са създадени първите санаториуми за лечение на туберкулоза, дори и в художествената литература е отбелязано. Нашата болница е създадена вследствие активността на множество общественици и лекари, които, забележете, тръбят по медиите тогава, че

заболяването туберкулоза е бич за населението

То унищожава огромна част от хората в млада възраст, което се оказва национален проблем. И тогава Министерството на вътрешните работи, което е било отговорно и за здравеопазването в България, сформира една комисия, в която присъстват освен лекари, също и журналисти, специалисти-инженери, строители, специалисти по климата. Тази комисия получава задачата от Правителството да посети по-напредналите в това отношение Германия и Швейцария и да види как се справят там с проблема. По какъв начин са изградени техните лечебни заведения за лечение на туберкулоза. През 1904 година комисията посещава тези страни, разглежда изградените санаториуми, връща се в България и докладва в Министерството резултатите от това посещение. По онова време туберкулозата се е лекувала единствено с процедури, чист въздух, силна храна и, разбира се, пациентите са били изолирани с цел да не заразяват останалите хора. Било е изключително важно обаче да се намери в България

място с подходящ климат

за да може да се отговори на тези изисквания, които европейските медици са считали тогава единствено възможни за лечение на туберкулоза. Същата комисия проверява различни места в България по отношение на климата – изискванията са да не е много студено през зимата, да не е изключително горещо през лятото, да няма мъгла, да няма силен вятър и да има отрицателна йонизация на въздуха.

 • Явно тези изисквания за място с определен климат са важен елемент от лечението на туберкулозата и в днешно време?
 • Да, и в днешно време е много важно. Така че комисията, след като анализира няколко подходящи места, в крайна сметка се спира на Троян за създаване на първата такава специализирана болница или, както тогава е наречена – противотуберкулозен санаториум. Във времето обаче нещата се променят. Когато се забелязва, че проблемът с туберкулозата вече не стои на челно място като ангажимент на медиците, тогава пък идват хроничните белодробни заболявания във връзка с индустриализацията на България. И започва да се отделя повече внимание именно на това, затова навсякъде в България се създават отделения за неспецифични белодробни заболявания като астма, Хронично обструктивна белодробна болест. Разбира се и за остри заболявания, каквато например е пневмонията.
 • Вие ръководите една модерна специализирана белодробна болница, запазила, предполагам голяма част от своите традиции от онова време?
 • За наше щастие, в здравната карта на България нашата специализирана болница остава вече като един по-различен и модерен вид лечебно заведение. Аз съм щастлива, че работя с един прекрасен екип от компетентни специалисти, които са добре обучени и прилагат абсолютно всички съвременни методи за диагностика и лечение на белодробните заболявания.

Съумели сме да създадем една приятна обстановка за лечение на пациентите, така че те да не се чувстват депресирани от факта, че са в болница

 • Вероятно разполагате и с модерна апаратура?
 • Мога да кажа, че всичко необходимо за този тип лечебни заведения, е закупено през последните 5-6 години. Т.е., в нашата болница цялата апаратура е подменена, ние имаме всичко необходимо за диагностика и лечение на белодробните заболявания. Естествено, опитваме се едновременно с това да запазим добрите традиции. На първо място – изключително позитивното и добро отношение към пациентите. Както и да съхраним околната среда такава, каквато сме я намерили. Имам предвид един прекрасен парк, в който е разположена болницата и който е много важен за пациентите да се чувстват те комфортно. Съхранили сме външния вид на една от сградите, призната за

архитектурен паметник на културата

Но вътрешният вид на сградите е абсолютно модерен. Съумели сме да създадем една приятна обстановка за лечение на пациентите, така че те да не се чувстват депресирани от факта, че са в болница. От друга страна се стремим, разбира се, да прилагаме на нашите пациенти всичко най-ново и модерно по отношение на диагностиката и лечението.

От 2007 година ние сме център за клинични проучвания, участвали сме в проект на сингапурски научен институт

 •   Да ви попитам дали консултирате и лекувате и други белодробни заболявания освен туберкулозата?
 • Разбира се. Лекуваме и консултираме всички остри, подостри и хронични неспецифични белодробни заболявания. За туберкулозата имаме отделение по фтизиатрия. Имаме и отделение за неспецифични белодробни заболявания – пневмологичното ни отделение, което е с 55 легла. Там лекуваме целия спектър, цялата гама от белодробни заболявания. Това си е Специализирана белодробна болница за всички неспецифични белодробни заболяванияИскам да кажа, че от 2007 година ние сме център за клинични проучвания. Нашият екип работи по различни проучвания на медикаменти, работили сме също така с цел развитие на науката и за един

сингапурски научен институт

Компетентните хора знаят, това е един визионерски институт, който развива медицинската наука напред в бъдещето. Там участвахме по един проект, който също е за диагностика на туберкулозата по съвсем нови методики. Аз съм много щастлива да го кажа, че сме част от един проект, от който се надявам в скоро време да има резултати. Който проект ще помогне на света много бързо да открива туберкулоза. Не знаем кога ще бъдат първите сериозни резултати, но съм горда, че сме участвали в този проект. Освен това имам

партньорство с община Остермундиген, кантона Берн, Швейцария

Една община, която ни подкрепя по отношение на развитието на болницата, по отношение на закупуване на нова апаратура, по отношение на подобряване на болничната среда. И ни подкрепят вече повече от 15 години, което за нас е много важно. Другото, което е важно, от миналата година вече сме база за специализация за първи път. След една акредитация, която ни даде отлична оценка за 5 години, вече сме и база за обучение на млади лекари, специализанти. Имаме вече и един специализант, както и специализанти от други области. Много се радвам за това, защото явно вече можем да работим и в тази посока предвид факта, че много млади лекари напускат страната. Така се опитваме да ги задържим по някакъв начин и да ги привлечем за нашата специалност пневмологията.

Създадохме гражданско сдружение за превенция и лечение на белодробни заболявания, както и за подпомагане обучените на лекари и медицински специалисти

 • Д-р Дудевска, вие сте под шапката на Министерството на Здравеопазването, нали така?
 • Да, ние сме 100 процента държавна болница с принципал МЗ.
 • Питам ви от гледна точка на това дали общината има някакво отношение, освен географско, разбира се, към Специализираната белодробна болница? Доколкото разбрах, вие сте и общински съветник.
 • Имаме подкрепа от Община Троян в общите ни инициативи. Ние работим изключително много по отношение профилактиката на белодробните заболявания на територията на цялата община. И в този смисъл получаваме подкрепа, когато имаме инициативи. Лекарите от нашата болница са и членове на едно гражданско сдружение, което ние сме си създали. То е за превенция и лечение на белодробни заболявания като целта на това сдружение е освен превенцията и лечението, също така и подпомагане на обучението и на лекари, и на медицински специалисти. Ние организираме

  на територията на общината обучителни семинари

  в които се включват и лекарите от доболничната помощ, както и колегите от общинската болница. Идеята ни е да работим като екип и всичко е за нашите пациенти, а те са на територията на тази община, на тази област. И в този смисъл ние намираме подкрепа абсолютно и от колегите от общинската болница, и от колегите, които работят като общопрактикуващи лекари. Ние пък от своя страна се стремим да доведем тука, на място най-добрите специалисти в нашата област. Освен това успяхме да доведем най-добрият специалист-психолог, г-жа Мадлен Алгафари, защото за нас идеята как да работим добре с пациентите, как да разбираме психологията на пациентите, е не по-малко важна от това как да ги лекуваме. Така че работим и в тази посока, аз много се гордея с това и смятам, че пациентите ни се отплащат с изключително добри отзиви. Ние нямаме досега нито една жалба, имаме само едни прекрасни писма на благодарност.

 • Имате ли някакви изисквания или препоръки към отговорните институции по отношение на вашата медицинска област?
 • Мисля, че отношението на институцията Министерство на здравеопазването трябва да бъде еднакво към всички специалности, да не се толерират едни специалности, за сметка на други, а това се случва. Това бих препоръчвала.