Back to top medicaltime.bg

Боян Русев, собственик на Лаборатории Русев: Истински трябва да вярвате, че можете да постигнете и невъзможното!

Лаборатории Русев са номинирани в категория "Най-високотехнологична лаборатория в България за 2020 година"Лаборатории Русев е най-голямата лаборатория за образна диагностика в България, с 20 г. опит в използването на МРТ, КТ и конвенционална рентгенова техника, предлагаща пълния диапазон от образни изследвания на централната нервна система, на органите в гръдния кош и коремната кухина, и опорно – двигателния апарат.

Лабораториите са позиционирани в най–големите градове на страната, като така са на разположение на пациентите от всички здравни региони. Всички лаборатории на МДЛ Русев са свързани с уникална за България обща система за архивиране и пренос на образи (PACS) syngo/plaza, което дава възможност за непрекъснат обмен и съхранение на данни между центровете. Новата техника улеснява и медицинските консултации между специалисти в различни точки на света и страната чрез конферентна връзка. Това става чрез уникалната за България система за телемедицина –  syngo.via, чрез която получените от прегледите образи ще могат да се изпращат в реално време до отделните специалисти, независимо от разстоянието помежду им. Лаборатории Русев са номинирани в категория "Най-високотехнологична лаборатория в България за 2020 година". Ето какво разказа г-н Боян Русев за 20-годишния път на развитие, за себе си и за екипа си.

 

- Г-н Русев, на Националните  медицински награди 2020,  Лаборатории Русев са номинирани в категория за "Най-високотехнологична лаборатория в България", как ще коментирате тази номинация?

- Със сигурност номинирането ни в  тази категория не е изненада за нас, но сме изключително радостни да получим Вашето признание. Самата номинация е малка победа за нас и оценка за добре свършената работа.

 

-  Разкажете ни как стартирахте този толкова успешен бизнес?

-Трудно ми е да отговоря на този въпрос, все пак изминаха 20 години, но да кажем, че всичко започна с любопитство. То породи знание, а знанието-увереност. А когато човек е уверен, той не се спира пред трудностите и вярва с всяка частица от тялото си, че „дали“ няма значение- от значение е само „кога“.

 

- Кои са най-големите предизвикателства пред един предприемач в здравно-медицинския сектор през 2020?

-  Здравеопазването е един от бързо развиващите се сектори, свързан с много предизвикателства. Едно от най-важне всъщност е удовлетвореността на пациентите както от бързото и навременно диагностициране на заболяването, така също и от нивото, отношението на специалистите, които извършват изследванията. Друго основно предизвикателство е да се намери баланс между икономическите и медицинските изисквания.

 

Виждаме нивото на Вашите специалисти - всички те са много отдадени на работата. Сякаш сте едно голямо и задружно смейство? Как ги мотивирате?

- В основата на всичко е взаимното уважение, но да ни наречете семейство също не е грешно- все пак сме заедно от толкова много години. Относно мотивацията мисля, че за да вървите напред , трябва да създадете култура на оптимизъм в компанията. Ще има много възходи и падения, но с преобладаващ оптимизъм компанията ще върви напред. Това обаче изисква и голяма доза безстрашие. Истински трябва да вярвате, че можете да постигнете и невъзможното.

 

- Няма как да не задам и въпроса: Как се справяте в условията на Криза COVID-19? Все пак става въпрос за 6 големи лаборатории в шест града.

- Пандемията от коронавирус е голямо сътресение за европейската и световната икономика, което,със сигурност, ще доведе до неприятни последствия. Ние от Лаборатория Русев предприехме широко мащабни мерки в отговор на пандемията, използвайки максимално гъвкавостта на фискалните правила на Европейския съюз.

 

- Всеки доставчик на услуги в здравния ресор в момента е необходимо да даде добър пример за грижа и отговорност към пациентите си, както и към служителите си. Как го правят Лаборатории "Русев"?

- Нашият основен приоритет е здравето на гражданите и в тази връзка на територията на всички структури на лабораторията са предприети реорганизационни мерки за работа с оглед на осигуряването на максимална безопасност за персонала и пациентите. Всички лаборатории подържат най-високите нива на хигиена, като хигиенизирането и дезинфекцията на помещенията се извършва на всеки 30 минути.

Други мерки включват: осигуряване на паркомясто в непосредствена близост до лабораторията, посрещане на пациентите през отделни, обособени коридори, осигуряване на лични предпазни средства, спазване на минимум 2 метра дистанция и др.

 

 - Вие сте собственик и на Хоспис "Грижа", който се помещава в най-голямата общинска болница в София - 5-та градска болница, и негов управител е един изключително енергичен и отдаден на работата си здравно-медицински специалист - г-жа Кръстева. Как дойде идеята за хосписа?

- За съжаление в последните години се наблюдава  застаряване на населението и значително увеличаване броя на хронично и онкологично болните.  Липсата на  единна политика между здравната и социалната сфера затрудняват грижите, които трябва да се полагат. Тъй като тези неща са взаимно свързани. Независимо обаче заради какво сме възпрепятствани или ангажирани, ние винаги намираме начин да се справяме с проблемите на хората, които обичаме. Именно поради тази причина създадохме място, където всеки един човек, нуждаещ се от болнична грижа и професионално медицинско наблюдение, да бъде обслужен по най-добрия и качествен начин в изключителни условия.

 

Какво е необходимо да се направи още за тази най-уязвима част от населението: възрастните хора?  Сякаш в България няма единна политика за социални грижи за възрастни хора и за палиативни грижи за болни хора?

 - Всъщност социалният обхат на ЕС включва борба срещу социалното изключване и дискриминацията на тази група хора като същевременно насърчава равенството и солидарността между поколенията. България като част от ЕС въведе редица мерки и закони като някои от тях значително допринесаха за подобряване качеството на живот. Наблюдавам положителна тенденция в тази посока и мисля, че социално-икономическата ни система се подобрява.


- Какви са бизнес амбициите Ви в бъдеще?

- Сигурно за Вас няма да бъде изненада , че всички усилия и планове отново ще бъдат насочени към Здравеопазването. Да кажем, че винаги има какво да се желае и ние трябва да следваме съвременните технологии, които се развиват с много бързи темпове. Очаквам през 2020 година да реализирам няколко големи проекта, но за тях мога да  Ви разкажа повече когато те станат факт.

 

- Ако спечелите наградата за "Най-високотехнологична лаборатория в България за 2020", с какво ще Ви мотивира тя?

-Да спечелим ще е истинско удоволстие и признание, но разбира се не само за мен, а най-вече за целия екип на Лаборатории Русев защото тези постижения не могат да бъдат плод на работата само на един човек. Признанието би ми дало още по-голяма увереност, че аз и екипите, с които работя, полагаме усилия в правилната посока, следвайки основните принципи в добрата медицинска практика.