Back to top medicaltime.bg

ЯПОНСКИ ТЕСТ "КУБЪТ" 

Японският тест "Кубът" ще ви кара да си представяте различни неща. Съветваме ви да си записвате отговорите на лист хартия, за да може впоследствие сравнението да е много по-точно.

ВЪПРОСИ

1. Представете си, че сте в огромна пустиня. А в пустинята има куб

Виждате ли го?

Колко е голям кубът?

Къде се намира спрямо вас и в самата пустиня (на високо, на ниско, на равно)?

Заровен ли е в пясъка, или не?

Движи ли се?

От какво е изработен?


2. Представете си също така, че виждате стълба

Колко е голяма?

От какъв материал е?

Колко висока е и какво е разположението ѝ спрямо куба?


3. Представете си, че в пустинята има и един кон

Как изглежда конят? 

Движи ли се и ако да, в каква посока?


4. След това си представете, че в пустинята има цветя

Колко цветя виждате и къде се намират те в сравнение с куба, стълбата и коня?


5. Приближава буря. Как си я представяте?

Наблизо ли е, как изглеждат облаците?

Има ли вятър и колко е силен?

Влияе ли бурята по някакъв начин на цветята, куба и коня?

Отговорите на японския тест показват какво символизират отделните елементи


1. КУБЪТ Е ВАШЕТО ЕГО

 

Ако кубът е голям, то вие сте уверен в себе си човек. Ако кубът е малък, то вие сте скромни и срамежливи. 

Ако кубът е вкопан в пясъка, то вие обичате да планирате нещата занапред. Ако кубът е на повърхността на пясъка, вие сте човек с бизнес мислене. 

Ако кубът се движи, то вие сте човек с нестандартно мислене и винаги избягвате утъпканите пътеки.

2. СТЪЛБАТА СИМВОЛИЗИРА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Ако стълбата е подпряна на куба, то вие сте изключително свързани с приятелите си, имате силна връзка. Ако стълбата не е подпряна, то вие сте по-независими.

Ако стълбата е под куба, то приятелите ви ви виждат като човек с авторитет. Ако стълбата е на едно ниво с куба, то вие сте на едно ниво с приятелите си. Ако стълбата е къса, то приятелският ви кръг е тесен; ако е дълга - то приятелският ви кръг е голям.

3. КОНЯТ СИМВОЛИЗИРА ВАШИЯ ПАРТНЬОР

Ако конят е силен и мускулест, то за вас идеалният партньор е работещ и човек, на когото може да се разчита. Ако конят е по-нежен, то партньорът е човек, който държи на външността и обича да бъде обгрижван и гледан.

Ако конят е далеч от куба, то сегашният ви партньор и вие не сте в много близки отношения.

4. ЦВЕТЯТА СИМВОЛИЗИРАТ ДЕЦАТА ВИ

Броят на цветята показва колко деца искате да имате. Ако цветята са близо до куба, то вие искате или вече имате близки отношения с децата си. Ако цветята са далеч от куба и разпръснати, то вие нямате или не държите да имате близки отношения с децата си.

5. БУРЯТА СИМВОЛИЗИРА ВАШИТЕ СТРАХОВЕ

Ако бурята е в далечината, то вие не сте от хората, които много се тревожат. Ако бурята е надвиснала над вас, то вие вече сте изправени пред сериозни предизвикателства и тревоги.