Back to top medicaltime.bg

Новите дроги и зависимости – статистика, тенденции и решенияНа 29 януари, понеделник, от 11.00 часа,
"Кошер“ - център за рехабилитация и психотерапия на зависимости
организира пресконференция
на тема:
"Новите дроги и зависимости – статистика, тенденции и решения“


Основни акценти:
- Райски газ и билка;
- Хазартна и алкохолна зависимост;
- Ролята на психотерапията и рехабилитация в общност;
- Превенция сред ученици;
- Криминално поведение вследствие на употреба;
- Статистика и тенденции.

Участници:
• Желяз Турлаков;
• Симеон Парлапанов - клиничен психолог;
• Георги Минчев – консултант;
• Христо Гергов - консултант с личен опит, "Кошер“ - център за рехабилитация и психотерапия на зависимости;
• Адриан Аврамов - клиничен психолог към център „Кошер“;
• д-р Пламен Димитров;
• Яна Добрева – драматург;
• Ивайло Захариев – актьор;
• Румен Виденов - отдел "Противодействие на криминалната престъпност“, СДВР-София.