Back to top medicaltime.bg

Кармичните числа са...Кармичните числа са: 10, 13, 14, 16, 19. 

Навярно всеки от нас е имал усещането, че се е срещал и преди това с напълно непознати за него в този му живот хора. Или пък, че вече е попадал в дадена ситуация. При всеки случай едно е важно - имаме нещо да отработваме. Числата на кармичния дълг са двуцифрени (при тях се взимат под внимание негативните прояви на съставящите ги цифри) и всяко едно от тях започва с 1 - единица – представляваща арена, на която главен изпълнител е егоизма. Цифрата 3 в 13 – творческата енергия и радостта се превръщат в лекомислие и повърхностност. Цифрата 4 в 14 – дисциплината, усърдния труд и стабилността се превръщат в бунтарство, небрежност и бягство от отговорността. Цифрата 6 в 16 – пренебрегване на любовта и задълженията. Цифрата 9 в 19 – духовното знание и силата се насочват за постигане на користни цели. 

10 - ДЕСЕТ 
Корнелий Агрипа нарича числото 10 - всемирно и съдържащо в себе си пълния път на живота, а от десет нататък всички числа се считат повторяеми. По мнение на Деборал числото десет (съставено от единицата, означаваща битието и нулата, означаваща небитието), съдържа в себе си духа и материята. Десет е висшата точка на човешкия разум. Графически го изобразяваме като кръг с центъра му. Десет е и кабалистичното дърво с десетте сфери (сефири).
10 - Десет – декада, в десетичната система се отнася към единицата. В тетрактиса (триъгълника на Питагор, в който десет точки са наредени в четири намаляващи реда – като пирамида, четири, три, две и едно се сумират до десет ) се отнася към четири. Четири представлява статична цялостност и проява на идеалната устойчива структура на мирозданието. 

10- Кармичен дълг – възраждане. Колелото на Фортуна!
Десет се свързва с добрата карма. В този живот получаваме, освободени сме от кармичен дълг, защото в миналия сме си го изпълнили. Можем да започнем всичко отначало, затова и десет се нарича число на възраждането. Приема се за число на добрия късмет, успеха и съдържа обещание за победа в трудни ситуации в живота ни. Счита се, че в миналото сме били притиснати чрез сила от друг и сега можем да станем независим лидер. 

13 - ТРИНАДЕСЕТ 
Тринадесет превишава с единица съвършената дузина – дванадесет, а това е твърде стремителен преход към ново качество и е опасно, като взрив. От тук идва и връзката на числото тринадесет с понятието смърт, въпреки че това е преход към нова фаза от живота. Още го наричат “дяволската дузина”, защото може да ни изиграе лоша шега – провалите обикновено настъпват внезапно, безпричинно, а сме разчитали на успешен завършек. Поради това в много страни не се изписва №13 на автобусите, вратите на домовете и хотелските стаи. 
Числото 13 е сбор от 1 - едно - началото и 3 - три - късмета. 
От древни текстове е останало следното писание – “ Този, който открие тайния смисъл на числото 13, получава ключа на могъществото и властта.” 

13 - Кармичен дълг – незавършена работа 
Задачата ни в този живот е да се научим на дисциплина и самодисциплина. Ще ни се наложи да работим тежко. Възможно е да трябва да се справим с мързелуването, обхващащо ни от време на време и прехвърлянето на задълженията ни на близки и колеги. Като правило ще ни привлича възможността да минем по най-краткия път за изпълнение на дадена задача. Само да не забравяме, тринадесет е число на дисциплината и усърдния труд, така че това няма да ни се отдаде. Ще се стремим да проявим негативните черти на четворката - грубата материализация дори и на висока цена. 

14 - ЧЕТИРИНАДЕСЕТ 
Число на движението, на съчетанието на хора и вещи и опасностите от природните сили – бури, наводнения, пожари, земетресения и други. Четиринадесет носи успех във финансови операции, спекулации и промени в бизнеса, но трябва да имаме “едно на ум”, ако провалите ни споходят – то е поради безразсъдството на другите включени в тези сделки. Числото 14 е сбор от 1 - едно - началото и 4 - четири - рамката, традицията. 

14- Кармичен дълг – съблазън, изкушение. 
В миналия живот сме злоупотребили със свободата, за сметка на някой друг. Били сме лекомислени и недостатъчно отговорни. Това е числото на свободния дух незнаещ предела на страстите си към приключения, риск, и бягство. Ще се стремим да проявим негативните черти на петицата – сменяйки работни места, приятели, партньори и търсейки други пътища на физически усещания. Може да попаднем във зависимостта на наркотици, алкохол. Длъжни сме да въведем ред в живота си. 

16 - ШЕСТНАДЕСЕТ 
Според питагорейския символизъм се смята за щастливо число, защото представлява четири четворки – свещения тетрактис четири пъти. Числото 16 е сбор от 1 - едно – началото, съзиданието, лидерството и 6 - шест – любовта, красотата, интуицията. 7 - Седем – уединение, мистика, наблюдателност. 

16- Кармичен дълг – злоупотреба с любовта!
В миналия си живот сме се обвързвали в любовни отношения, чрез които сме причинили страдания на партньорите си – безотговорност, незачитане на чувствата им, интригантство. В сегашния си живот се отличаваме с егоцентризъм, отсъствие на честност спрямо чувствата на партньора, обичаме да ни възвеличават. На практика ще изпълним дълга си, ако не гледаме на другите от високо, не се подиграваме с любовта им като се измъкваме по най-циничен начин. Трябва да се поставим на мястото на отсрещната страна и да следваме принципа – “Не прави това, което не искаш да ти направят”. 

19 - ДЕВЕТНАДЕСЕТ 
Деветнадесет представлява оплодотворяването и оживяването на мисълта. Това е творческо число. Има интересен факт свързан с него. Всеки деветнадесет години затъмненията на Слънцето и Луната се повтарят в едни и същи дати на календарната година и в едни и същи градуси на зодиака, седем пъти, а на осмия то пропада. В затворената система на праволинейното време седем се свързва с фаталността, а осем с началото на освобождаването. Числото 19 е сбор от 1 едно – началото и 9 - девет – завършека. 

19- Кармичен дълг – злоупотреба със сила 
Можем да бъдем сигурни, че в миналия си живот сме мислили само за себе си, преследвайки собствените си егоистични цели. В този си живот повтаряме същата схема на поведение, създавайки ситуация след ситуация, която изисква да поправим стореното от самите нас. Успеха ни ще дойде само ако обърнем внимание на нуждите на другите и им помогнем. Обикновено силните на деня имат в нумерологичната си карта числото деветнадесет. 


От: http://gmartines.blog.bg