Back to top medicaltime.bg

Задълженията на котарака
1. Котаракът е длъжен самоотвержено да защитава човека от стайните растения.

2. Котаракът е длъжен постоянно да поддържа човека в добра физическа форма, заставяйки го непрекъснато да се придвижва в апартамента навеждайки се, подскачайки и събирайки химикалки, моливи, чорапи и т.н.

3. Котаракът е длъжен здраво да държи със зъби химикалката или молива, когато човек се опитва да пише с тях, при това и да се отбранява с лапа.

4. Котаракът е длъжен редовно да прави щателна ревизия на хладилника, дори човекът да не желае това. Съвършено очевидно е, че ако той не го желае, значи крие нещо там. Значи с това "нещо" трябва добре да се разбере, а след това да привика и самият стопанин за отговор.

5. Котаракът е длъжен всяка нощ да проверява дали под одеялото на човека не е пропълзяла някаква странична твар.

6. Котаракът е длъжен да се поддържа постоянно във форма, в случай на непредвидено цирково участие. Затова трябва постоянно да си устройва полети под тавана, скокове от корниза на полилея и обратно, както и всевъзможни други подскоци.

7. Котаракът е длъжен лично да помага на човека да си застеле леглото, като при това трябва да проверява дали под чаршафа няма някакви странични предмети.

8. Котаракът трябва да помни, че сънят за човека-това е излишна загуба на време., затова е длъжен, когато види спящ човек да го събуди със скок на корема му, или най-добре на главата.

9. Котаракът е длъжен да премахва лошите сънища на човека. Затова, когато види, че човекът се върти в леглото си, той трябва веднага да му скочи на главата и по всякакъв начин да отпъди лошите сънища.

10. Котаракът трябва всяка сутрин да напомня на човека старата пословица "Който рано става-на него Бог му дава". Колкото по-рано стане човекът, толкова повече на него(а и на кота) ще даде Всевишният.

11. Котаракът е длъжен да дели с човека всичко, което има. Постоянно да дава от скъпоценната си козина за отопляване на дрехите и пода, а така също и благородно да вади половината котешка храна от купичката си.

12. Котаракът е длъжен гръмко да пее песни, за да доставя естетическа наслада на човека. Дори и песните да са тъжни.

13. Котаракът е длъжен редовно да проверява по каква причина някой от домочадието не е затворил добре гардероба или нощното шкафче и не е прибрал чекмеджетата.

14. Котаракът е длъжен да проверява какво има във всички кутии и чанти и с личен опит да се убеди колко добре би се чувствал там той самият.

15. Котаракът е длъжен да заглушава силният уличен шум, докато човекът спи, като му мърка силно на ухото.

16. Котаракът е длъжен да се наспи за човека, роднините му, приятелите, съседите, взети заедно.