Back to top medicaltime.bg

Crisis Support Team LZ: Ако имате нужда от подкрепа във връзка със затруднения и тревожности около Covid’19, ние сме насреща!

Безплатни консултации и психологическа подкрепа при паник атакиИнститут по Човешки фактор обединява специалисти с дългогодишен опит и специализация в областта на авиационната психология, оказването на спешна психологическа помощ, психологическо консултиране и психотерапия.
 
За нуждите на проектите и дейностите са привлечени водещи специалисти от различни области на приложната и теоретична психология, както и други специалности и професии.
 
Дейността им е свързана с оценяване на когнитивни и професионално значими качества за високо диференцирани операторски професии. Екипът Crisis Support Team LZ предоставя и спешна психологическа помощ от началото на Кризата Covid -19.

CRISIS SUPPORT TEAM LZ предоставя ли безвъзмездни консултации към днешна дата?

Напоследък при обажданията към екипа на CRISIS SUPPORT TEAM LZ  чуваме множество въпроси относно това дали продължаваме да оказваме безвъзмездно психо-социална подкрепа. Да, не сме спирали и продължаваме да приемаме обаждания и да провеждаме кризисни интервенции. Тази статия е предназначена за онези, които преживяват трудности и имат нужда от психологическа консултация или онези, които се притесняват да се обадят поради финансови затруднения. Ако имате нужда от подкрепа на професионалисти във връзка със затруднения и тревожности около Covid’19, ние сме насреща!


Кои бяха най-честите поводи за обаждане през най-натоварените откъм работа за екипа месеци?

Екипът се активира на 12.03.2020 г., като до 15.05.2020 общият брой осъществени контакти със засегнати лица бе 179 (37 мъже, 134 жени и 8 деца) на възраст от 7 – 83 г. През май месец направи впечатление търсене на подкрепа от страна на деца, като част от семейства, които са засегнати от кризата и наличие на умора при заявките от страна на учители.

Процентното разпределение на заявките, по които сме работили до момента, е следното:

 

Намаляват ли обажданията и възстановяват ли се хората?

 

Определено, обажданията са по-малко в сравнение с периода на карантина и месец след това. Свободата да излезеш навън, хубавото време, вижданията с близки и дори връщането на работа след дълъг период на отпуска или работа от вкъщи, определено бяха фактори, които оказаха положително въздействие върху психо-емоционалното състояние на обществото.

 

Какви са наблюденията на екипа относно цялостното отражениеоколо COVID върху психологическото състояние на обществото?

 

Още в началото на карантината до края на юни месец проведохме изследване, в което взеха участие около 534 души от цялата страна. Въпреки малката извадка това, което би могло да се каже от анализа на данни е, че въпреки огромното и всеобхватно влияние наCOVID върху здравето, финансите, социалния живот на хората, при по-голям процент от българите не се наблюдават високи нива на тревожност, натрапливости и затруднено функциониране в следствие на извънредните обстоятелства. Предварителните данни показват, че „резилианса“ (адаптивност, гъвкавост,  устойчивост, умение за поглед през призмата на хумора, приемане и др. ) на изследваната група лица в условия на COVID, е над средните стойности. Разбира се, това са много обобщени изводи от изследването. Предстои ни да проведем още изследвания, след преминаване на кризата изцяло, за да може да сравним резултатите и представим надеждни финални заключения. Ако се интересувате от изследователската ни дейност и насоки за самопомощ, може да следните страницата ни във Фейсбук (https://www.facebook.com/crisissupportteamlz)  или да проверявате периодично уебсайта ни (https://psychology4aviation.com/home/психо-социална-подкрепа-crisis-support-team-lz/crisis-support-team-lz/)  относно дейностите на екипа и изследвания по темата.

 

Ако повечето от хората се справят и са устойчиви, защо все пак има нужда от такъв тип подкрепа?

 

Освен тези, които се справят, има не малък процент от хора, които са по-уязвими и това зависи не само от преките и косвени последици от глобалната криза, а и от настоящата им житейска ситуация. Не трябва да забравяме, че цели отрасли като авиацията и туризма в действителност бяха по-засегнати. Кризите съпътстват живота и всеки може да попадне в ситуация, в която има нужда от помощ. Смисълът на нашата инициатива е да подкрепим психичното благополучие със знания и умения. Помнете че, професионална навременна помощ е от ключово значение!

 

Очаквате ли нова вълна от обаждания?

 

Добре е да бъдем реалисти и да си даваме сметка, че въпреки, че се учим да живеем с пандемията, тя ще съпътства живота ни за по-дълго време. Статистиката и затягането на мерките в повечето страни го доказват. Критичните събития от всякакъв характер са трудно предвидими, но Crisis Support Team LZ е в готовност да оказва подкрепа.

 

 За връзка с екипа,

 Координатор +359 886 101 631

 Страницата ни във Фейсбук

 https://www.facebook.com/crisissupportteamlz

 За повече информация

 https://psychology4aviation.com/home/психо-социална-подкрепа-crisis-support-team-lz/crisis-support-team-lz/