Back to top medicaltime.bg

Прегледи за ендометриозаРезултатите от проведените(на 15, 22 и 29 март ) в УМБАЛ "Св.

Анна"-София АД безплатни профилактични прегледи за жени със съмнение за

или с доказана ендометриоза са:

➡ Около 17% от пациентките са с рецидив на доказана и лекувана

ендометриоза (ендометриозни кисти) - лекували са се оперативно,

медикаментозно или в комбинация и ендометриозата отново се проявява;

➡На близо 30% от пациентките беше поставена за първи път след преглед

диагноза - ендометриозна киста или аденомиоза; при някои това се случва

след предшестващи гинекологични прегледи, при които диагнозата не е

поставена;

➡ При 26% беше отхвърлена диганозата ендометриоза, но се постави друга

диагноза (напр., миома на матката, друга киста на яйчник);

➡ Едва при около една четвърт от жените не се откри гинекологичен

проблем.