Back to top medicaltime.bg

Биохимичният тест за синдром на Даун е безплатен в Националната генетична лабораторияВ Националната генетична лаборатория  годишно се изследват над 15 000 жени по програмата за биохимичен скрининг за синдром на Даун.

Периодът, в който се извършва изследването, е от 11 до 14 седмица на бременността. От 2015 година Биохимичния тест за синдром на Даун е безплатен за бременната жена по програма на Министерство на здравеопазването.

"Напоследък особена популярност придобиват неинвазивните генетични тестове. Те позволяват от кръвна проба на бременната жена да се направи генетично изследване на плода. От 2018 година в Национална генетична лаборатория е въведен такъв тест и засега това е единствената лаборатория, която ги извършва на място", каза за MedicalTime.bg проф. Алексей Савов, началник на Националната генетична лаборатория (намира на 14-ти етаж на СБАЛАГ „Майчин дом“).

Диагностичните услуги, които се предлагат в лабораторията, са:

* Масов скрининг на новородените за фенилкетонурия и контрол на лечението.

* Биохимичен скрининг за синдром на Даун, дефекти на невралната тръба и други хромозомни болести

* Дородова и послеродова диагностика на хромозомни болести

* ДНК дородова и послеродова диагностика на моногенни болести

* Метаболитен скрининг (диагностика) на вродени метаболитни генетични болести

* Ензимна дородова и послеродова диагностика на метаболитни генетични болести

Генетичните изследвания се провеждат след попълване на заявка с необходимата информация. Информация за цените на генетичните изследвания, тук


БРЕМЕННИТЕ И COVID-19
19.03.2020 16:43:29

БРЕМЕННИТЕ И COVID-19

2