Back to top medicaltime.bg

Безплатни прегледи за хора с предстояща чернодробна или бъбречна трансплантацияНа 12.01.2019г. в София, в МЦ „Оксилайф“ ще бъдат извършвани безплатни прегледи и консултации от един от най-успешните екипи осъществяващи чернодробна и бъбречна трансплантация в Република Турция – екипът на болница „Гази Осман Паша“. 
Прегледите са предназначени за хора, на които им предстои органна трансплантация.

Моля, проявяващите интерес да се свържат с нас на: 
Телефони: 
- 0897 333 029
- 0898 842 223