Back to top medicaltime.bg

Безплатни прегледи в отделение по Ревматология в УМБАЛ „Софиямед“

Безсрочна профилактика 

Екипът на доц. д-р Любомир Маринчев обявява, че всяка първа и трета сряда от месеца от 14:00 до 16:00 часа ще провежда безплатни профилактични прегледи.


Отделението по Ревматология в „Софиямед“ функционира на най-високото, трето ниво по медицинските стандарти за ревматология и приемаболни за диагностика и лечение по трите клинични ревматологични пътеки: възпалителни ставни заболявания;системни заболявания на съединителната тъкан; дегенеративни и обменни ставни заболявания.


Прегледите ще се извършват в приемен кабинет по ревматология в Блок 2 на лечебното заведение наул. "Димитър Моллов" №10 след предварително записан час на регистратурата на тел. 02 465 00 02.