Back to top medicaltime.bg

Безплатни гинекологични прегледи
Д-р Николай Николов възстановява прегледите по Благотворителната кампания. Всяка жена, нуждаеща се от гинекологичен преглед, ще бъде прегледана безплатно, като ще заплати само консумативите към лабораторията за изследванията. Прегледите се извършват при строго спазване на противоепидемичните мерки,  а именно:


1. Задължително носене на предпазна маска.
2. Не се допускат придружители.
3. В чакалнята не може да има повече от двама пациенти с разстояние от поне 1,5 метра между тях.


Можете да запазите своя час за преглед в МЦ,, Люлинмед'' за д-р Николов на телефони : 02 925 25 47; GSM: 0889 14 14 11.