Back to top medicaltime.bg

Безплатен антигенен тест - къде?Безплатен антигенен тест можете да си направите в 162 лечебни заведения с лаборатории и самостоятелни медикодиагностични лаборатории на територията на страната, с които е сключен договор за предоставяне и извършване на бързи антигенни тестове. Съгласно договорите, тези болници и лаборатории работят с безплатно предоставени от Министерството на здравеопазването тестове.

Пределната цена, която те могат да определят за пробовземането и административната работа, свързана с от итането на резултатите в НЗИС и издаването на сертификат за изследване, е до 10 лв. Пълен списък може да видите ТУК.