Back to top medicaltime.bg

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПРИ ОРТОПЕД И ТРАВМАТОЛОГ
Д-р Тимушев - специалист „Ортопедия – спортна травматология“, ще проведе безплатни прегледи в медицински център “Спектър” 2 (парк хотел Москва, ул. “Незабравка” 25) на 15 май (петък) от 14 до 17 часа.


За да спазим дистанцията между посещенията на пациентите, моля запишете предварително Вашия час за преглед на някой от сл. телефони:
0884 05 07 80 или 02/494 01 30

От: timushev.eu