Back to top medicaltime.bg

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ХОРА С ДИАБЕТ И ПРЕДИАБЕТ В УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ 

По повод Световния ден за борба с диабета, който отбелязваме на 14 ноември, Клиниката по ендокринология, болести на обмяната и диететика към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ обявява

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ХОРА С ДИАБЕТ И РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА ДИАБЕТ

Консултациите ще се провеждат на 14 и 15 ноември 2023 г. в кабинет 214 (в приемно-консултативния сектор на болницата) между 12:00 и 16:00 часа.

По време на прегледите ще се измерват кръвна захар и показатели на телесна маса и ще се получат препоръки за лечение и диета.

Тази година акцентът на кампанията в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е върху предиабета.

Предиабетът е гранично състояние, в което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните ( между 5,7 и 6,4%), но не толкова високи, че да бъде поставена диагноза Диабет Тип 2. Въпреки че предиабетът е обратимо състояние, 50% от хората, диагностицирани с него има вероятност да развият Диабет Тип 2 през следващите пет до 10 години.
Около 519 хил. души са пациентите, които са диагностицирани с Диабет в България. Предполага се, че 134 хил. души все още не знаят, че имат диабет, а 235 хил. са в състояние на предиабет. За разлика от други заболявания, които имат ясни проявления и за които пациентите търсят помощ, нито диабетът, нито предиабетът имат симптоми. В повечето случаи хората съвсем случайно разбират, че нивото им на кръвна захар е опасно повишено. Затова специалистите съветват поне веднъж годишно всеки да си изследва нивото на кръвната захар.

Колко сериозно състояние е предиабетът?
Хората в състояние на предиабет имат:

- 15% по-висок ръст от развитие на сърдечно-съдово заболяване

-  16% по-висок риск от коронарна артериална болест (по-позната като артериосклероза)

- 14% по-висок риск от инсулт

- Много от тези пациенти имат недиагностицирано бъбречно заболяване

- Повишена опасност от заболяване на очите, тъй като високите нива на кръвната захар увреждат малките кръвоносни съдове в задната част на очите

- Предиабетното състояние е тясно свързано със сексуалната дисфункция при мъжете

Клиниката по ендокринология, болести на обмяната и диететика е една от водещите в страната в лечението не само на диабета, а и на предшестващите или съпътстващите му състояния каквито са предиабета и метаболитния синдром. Освен клинично лечение на заболяванията, свързани с повишени нива на кръвната захар, лекарите от клиниката изготвят за пациентите и индивидуални диетични режими, съобразени с конкретните им нужди.