Back to top medicaltime.bg

Указание за режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински целиКак здравноосигурени хронично болните ще получават своите лекарства за домашно лечение, напълно или частично заплатени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в условия на  извънредно положение?

На свое заседание от 23 март т.г., Надзорният съвет на НЗОК прие:
 
Указание №РД-16-27 за режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.
 
Указание №РД-16-26 за дейността на лечебните заведения за болнична медицинска помощ за диагностика, лечение и въвеждане на карантинен режим при пациенти с COVID-19.
 
 Указанията са публикувани на официалната интернет страница на НЗОК – www.nhif.bg, в рубрика АКТУАЛНО COVID-19.
За всички казуси, които не са намерили място в указанията, здравноосигурените лица следва да се обръщат към общопрактикуващите си лекари.
 
При възникнали недоразумения с аптеките, от които търсят медикаментите си, гражданите могат да подават сигнали до районните здравноосигурителни каси, за да бъдат извършени проверки. Контактите на 28-те РЗОК са посочени на интернет страницата на НЗОК и тук.