Back to top medicaltime.bg

УХТ е избран за лидер в новоизградена мрежа от Националната пътна карта за научна инфраструктура 

Университетът по хранителни технологии е определен от Министерството на образованието за водещата организация на нова изследователска структура, включена в Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ). В писмо до ръководството се казва, че предложението на университета „Научно-изследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, обвързана с участието на България в паневропейска инфраструктура PA FNH-RI“ е получило най-висока оценка от международен експертен панел.

НПКНИ е основополагаща при подбора на инфраструктурни обекти в степен на готовност за изграждане в следващият програмен период 2021 – 2027 г., като валидира важните стратегически сектори, областите и групите учени, които имат капацитет да развият инфраструктурни комплекси

Доц. Галин Иванов, зам.-ректор на УХТ по научна и международна дейност заяви, че проектът финансиран от НПКНИ подкрепя изграждането на научно-изследователски мрежи между висши училища и институти към Селскостопанската академияи БАН, правителствени и неправителствени организациив областта на хранителната наука и биотехнологиите.

Идеята е Пловдив и регионът да се превърнат в център на научни изследвания в областта на хранителните технологии, биотехнологиите и селското стопанство, посочи проф. Ангел Ангелов, ръководител на Център за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните, кат. Биотехнология. За целите на проекта са предвидени близо 5 млн. лв. за период от 5 години, стартирайки от 2020 г. Очаква се новата инфраструктура да бъде част от паневропейска такава, координирана от Университета на Вагенинген в Нидерландия.

Професорът припомни, че миналото лято МОН обяви конкурс за актуализиране на НПКНИ, в който УХТ кандидатства като водеща организацияи успешно защити позицията си.

Въз основа на проекта се създаде консорциум, който обединява пет висши училища. От Пловдив това са УХТ, Аграрния университет, Пловдивския университет, Медицинския университет, петият е Тракийският университет в Стара Загора. В обединението влизат още Агробиоинститута към ССА, Българската агенция по безопасност на храните и една неправителствена организация –AgroHub.bg. Отделните партньори се очаква да изградят лаборатории с уникално научно-изследователско оборудване и да провеждат проучвания в областта на храните, храненето и здравето.

По този начин ще се създаде научно-изследователски потенциал за решаване на задачи от фундаментален и приложен аспект в хранителната индустрия, биотехнологиите и земеделието. Ще се даде и възможност за участие на учени в рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021-2027).

Иновативните научни разработки ще бъдат полезни и за бизнеса, където не само ще помогнат за разрешаване на съществуващите проблеми, но и ще допринесат за сериозното модернизиране на хранителната индустрия, биотехнологиите и земеделието, обясни проф. Ангелов.