Back to top medicaltime.bg

ТЕЛК: нови правила!Според новите правила право на лична помощ ще имат децата с трайни увреждания и тези с 50 и над 50% освидетелствани от ТЕЛК. На асистентски услуги ще имат право и пълнолетните лица с 90 и над 90% инвалидност. За да ползват  асистент обаче, хората с увреждания трябва да преминат през индивидуална оценка на потребностите. Тя ще се формира от самооценката на човека с увреждане и от социален роботник.

Хората с увреждания ще имат личен асистент, но за определено време, а то ще зависи от специална скала. На най-много часове – до 168 ще имат право лицата, които са с тотална степен на зависимост. Майки на деца с увреждания обаче се опасяват, че дори най-тежките случаи няма да покрият точките за максимален брой часове.


Медицинска сестра ще посещава у дома близо 17 хил. възрастни хора, които не могат да се обслужват сами. Тя ще ги преглежда и извършва дребни манипулации, ще следи и общото здравословно състояние на хората. Медицинските грижи ще са до два часа на ден и ще стартират през пролетта.

 

Още за новата социална услуга, четете тук!