Back to top medicaltime.bg

Промяна в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки

Предвижда се право на трансплантация на детеродни органиПромяна в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки предвижда да може да се трансплантира матка. Промяната е качена за обществено обсъждане на сайта на МЗ в преходните и заключителните разпоредби на промените в Закона за лекарствените продукти. С промяна в чл. 25 се добавя и медицинския термин „матка“ – така на практика родили жени със здрави матки ще могат да дадат своята за трансплантация на жена, която не може да има деца, тъй като няма матка.
 
За да е успешна трансплантацията, органът трябва да се вземе от жив донор и това да е жена, която вече е преминала периода за раждане на деца.

Здраво бебе, родено от майка си, но с чужда матка – този феномен става реалност през септември 2014 година. 36-годишна жена ражда с помощта на матка, дарена от нейна близка. Швеция са абсолютните световни шампиони – над 16 трансплантирани матки и 7-8 родени деца.

С промените в закона се предвижда и разширяване на кръга на хората, които ще дават съгласие за донорство при мозъчна смърт на свой роднина. Към момента това са съпруг или родител, дете, брат или сестра.
 
С промените се дава възможност воля за донорство да могат да изразяват и роднини по съребрена линия до четвърта степен. Ако починалото лице няма близки, от него не биха могли да се взимат органи за трансплантация.