Back to top medicaltime.bg

Представяне на анализа „Прозрачност и ефективност на публичните средства за справяне с COVID-19 в България. Корупционни рискове и мерки при борбата с пандемията“ 

            БИПИ е партньор за България по международния проект „Ефективна борба с корупцията“, който се осъществява с финансиране от Държавния департамент на САЩ (DoS/ INL).

Пандемията от COVID-19 изправи света пред хуманитарно, здравно, социално, икономическо и политическо изпитание. За справяне с кризата се използват невиждани досега по обем публични средства, което повишава корупционния риск. Във връзка с това беше изготвен анализ „Прозрачност и ефективност на публичните средства за справяне с COVID-19 в България. Корупционни рискове и мерки при борбата с пандемията“.

Представени са международни антикорупционни стандарти, изготвен е правен анализ на нормативната рамка и практика на регулацията по време на извънредното положение, икономически анализ на средствата, отпуснати за справяне със здравния, икономически и социален аспект на кризата, включено е и журналистическо разследване.

 

Автори на изследването са Ваня Григорова, Венелина Попова, адв. Грета Ганева, д-р Теодор Славев.