Back to top medicaltime.bg

Представяне на Индекс на корупционния риск при обществените поръчки и резултатите от пилотното му тестванеНа 11 септември, понеделник, от 13.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Българския институт за правни инициативи /БИПИ/
на тема:
„Представяне на Индекс на корупционния риск при обществените поръчки и резултатите от пилотното му тестване“

БИПИ ще представи съвкупност от показатели, които дават индикации за висок корупционен риск при обществените поръчки и са изведени на база на анализ на практиката на ВАС, КЗК, АДФИ, Сметна палата, както и препоръки от международни организации. Ще бъде разяснена структурата и методологията на създадения Индекс на корупционния риск при обществените поръчки.
Пилотното тестване на Индекса на корупционния риск е базирано върху представителна извадка от общо 166 процедури. Извадката е изтеглена чрез случаен подбор от общо 1224 процедури, обявени в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2023 г., чийто предмет са строителни дейности и са на обща прогнозна стойност 2.73 милиарда лева. В обхвата на анализа влиза възлагането на строителни дейности от областните центрове. Поради представителния характер на извадката резултатите могат да бъдат отнесени към всички поръчки за строителство, които са възлагани от 28- те областни центрове в България чрез ЦАИС ЕОП. Попадналите в извадката процедури са на обща стойност 259,9 милиона лева.
Ще бъдат дадени примери, за които екипът на проекта има съмнения за недобросъвестност от страна на възложителя.

Дейностите са част от изпълнението на международния проект „Ефективна борба с корупцията“, който се осъществява с подкрепата на Държавния департамент на САЩ.


Участници: Биляна Гяурова-Вегертседер, директор на БИПИ; д-р Радостина Ангелова, директор на „Глобал Метрикс“; д-р Теодор Славев, ръководител на проекта;
адв. Цветомир Тодоров, експерт по обществени поръчки; Цветелина Василева, експерт по обществени поръчки.