Back to top medicaltime.bg

Какво да направя, ако съм трудно подвижен и не мога да стигна до ТЕЛК?
Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК или НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им, или в болницата, където са настанени. За тази цел те трябва да разполагат с медицинско удостоверение от лекуващия им лекар или направление от личния им лекар. За да изпълни задачата по експертизата на лежащо болни, ТЕЛК осъществява посещение в дома на регионален принцип, тоест в рамките на съответната област, а НЕЛК осъществява домашни посещения на територията на цялата страна.

 

В каква посока ще се променят функциите на ТЕЛК и НЕЛК?

 

За да се осигури по-добър достъп до ТЕЛК и НЕЛК в момента се обмислят законодателни промени в следната посока:

 

  • При хората в нетрудоспособна възраст - деца и пенсионери, да се определя не както до сега % трайно намалена работоспособност, а % степен на увреждане.
  • Оптимизиране на  методиката за извършване на медицинската експертиза и реда за осъществяването й.
  • На дискусия ще бъде поставен въпроса за преминаването на ТЕЛК на единно административно подчинение по подобие на НЕЛК, което да позволи единни стандарти на финансиране, административно ръководство, заплащане на труда, материално техническо и информационно осигуряване, обучение на кадрите и механизми за разкриване на конфликт на интереси и корупционни схеми.