Back to top medicaltime.bg

Иновативният бизнес в България се обедини в новата работодателска организация БРАИТ 

Значителна част от иновативните компании у нас се обединиха в новата
работодателска организация Българска Работодателска Асоциация Иновативни
Технологии /БРАИТ/ и подадоха документи за участие в Националния съвет за
тристранно сътрудничество. Стремежът на организацията е да допринесе за експертния
диалог по икономическата и социална политика на страната, като засили гласа на
високотехнологичния бизнес, който формира конкурентоспособността на българската
икономика, създава продукти с добавена стойност и е в основата на растежа. От БРАИТ
са убедени, че именно в сегашния момент на световна икономическа криза
Националният съвет за тристранно сътрудничество се нуждае от фокусиране върху
възможностите и перспективите, които модерният иновативен бизнес предлага.
БРАИТ е поставила за своя мисия подобряване на условията за бизнес и
предприемачество в страната съгласно най-добрите европейски и световни практики. В
Националния съвет за тристранно сътрудничество работодателската организация ще
работи с всички нейни членове и партньори за предвидимост и устойчивост на
данъчната политика, подобряване на взаимодействието между бизнеса и
образователните институции, улесняване на достъпа на българските компании до
международните продуктови, финансови и инвеститорски пазари, привличане на
ключови международни стратегически инвестиции с потенциал създаване на местни
екосистеми от доставчици, както и създаване на публични и частни стимули за
предприемачество в сферите на иновативните технологии.
БРАИТ е наследник на „Асоциация на Бизнес Клъстерите“ – работодателска
организация по чл. 5, ал.1 от Кодекса на труда, учредена на 30 Октомври 2009 г. След
десетилетие на успешно развитие, акцентиращо върху развитие на клъстерните
политики в страната и обединяване водещите клъстери, през 2019 година „АБК“
еволюира в БРАИТ и се разширява към по-мащабно представителство на
работодателите в България с фокус в сферите на иновативните бизнес сектори.
Днес БРАИТ обединява значителна част от иновативните компании в Автомобилна
и софтуерната индустрия, IT и ICT, рудодобива, възобновяемата енергетика, модерната
търговия и други сфери. Само някои от водещите членове са Bosch, SAP, SITEL, Sensata,
Visteon, VM Ware, FESTO, YAZAKI, Adecco, Melexis, Imperia Online, и много други. Фирмите
дали пълномощно на БРАИТ имат приходи, равняващи се на 8.24% от БВП на България с
мрежа от дейности в 114 общини.

Много от членовете на Асоциацията са интегрална част от световните доставки за
индустрии като автомобилната, ICT и енергийната, което ги позиционира като играчи с
капацитет да разширят собственото производство, да привлекат търсене към местни
производители и да съдействат за увеличаване на доходите и подобряване на
социалния климат в страната. В този дух БРАИТ ще си сътрудничи с всички членове на
НСТС с цел подобряване на бизнес климата в България, ускоряване на икономическият
растеж в страната, подобряване на доходите и материалното благоденствие на всички
български граждани.

Членовете инициатори за създаването на БРАИТ са: Аутомотив Клъстер България, Българска Асоциация по Информационни Технологии /БАИТ/, Българска асоциация на
софтуерните компании /БАСКОМ/, Биотехнологичен и здравен клъстер, Български мебелен клъстер, Индустриален клъстер електромобили, Индустриален
клъстер Средногорие, Национален куриерски клъстер, Клъстер възобновяеми енергийни източници, Клъстер за здравен туризъм – България, Клъстер за развитие и
обучение на лекари по дентална и хуманна медицина, Клъстер Зелена синергия, Клъстер изкуствен интелект България, Клъстер информационни и комуникационни
технологии, Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас, Клъстер Информационни и комуникационни технологии Пловдив, Клъстер
Мехатроника и автоматизация, Морски клъстър България, Клъстер на здравните региони, Клъстер Тракия икономическа зона, Клъстер Тракия – Образователно
квалификационен хъб, Черноморски енергиен клъстер, Клъстер Хоризонтално интегрирани технологии и системи и др.