Back to top medicaltime.bg

Защита на правата на човека по време на пандемияНа 13 декември, вторник, от 10.30 часа,

ще се състои пресконференция на

Фондация „Български адвокати за правата на човека“

на тема:

Представяне на дейностите по проект ACF 630 „Защита на правата на човека по време на пандемия“, които включват правни консултации на граждани и правни становища по висящи производства.

 

За целите на проекта практикуващи адвокати предоставят правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата им са нарушени и/или са жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

За целия период на проекта /от 04.01.2021 г. до 31.12.2022 г./ се предвиждат общо 144 часа консултации, като очакванията са да бъде помогнато на поне 80 различни лица, потърсили правна помощ

Дейността предвижда изготвянето и на 4 експертни становища по вече висящи производства. Тази дейност е предвидена за граждани, които вече имат висящи производства, но не са сигурни в тяхното развитие/искат допълнително експертно мнение.

Целта на проекта е да се обхванат възможно най-голям брой засегнати лица – както тези, които тепърва търсят защита, така и тези, които вече са предприели конкретни действия. Изпълнението на дейностите е текущо и продължава. 

 

 

Екип на проекта:

Стоян Мадин – ръководител проект, Валентина Василева – финансов мениджър,

Методий Ангелов – технически секретар, Диляна Гитева – адвокат, Нина Седефова – адвокат, Пламен Стефанов – адвокат, София Разбойникова – адвокат,

Мария Шаркова – адвокат.

 

 

Проектът е финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.