Back to top medicaltime.bg

Дължат ли се такси за подготовка на документи за освидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК? 

Здравноосигурените лица не заплащат изследванията и консултациите назначени от личния лекар или специалиста за целите на медицинската експертиза.
Здравнонеосигурените лица трябва да заплатят стойността на извършените за целите на медицинската експертиза изследвания и консултации. 
При получаване на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК не се дължат такси.

 

Процедура и документи

Експертизата на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене.

Какво да направя, ако съм трудно подвижен и не мога да стигна до ТЕЛК?

Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК или НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им, или в болницата, където са настанени. За тази цел те трябва да разполагат с медицинско удостоверение от лекуващия им лекар или направление от личния им лекар. За да изпълни задачата по експертизата на лежащо болни, ТЕЛК осъществява посещение в дома на регионален принцип, тоест в рамките на съответната област, а НЕЛК осъществява домашни посещения на територията на цялата страна.