Back to top medicaltime.bg

Ще останат ли българските училища без повече от 940 образователни медиатори след 1-ви юли тази година?На 9 май, вторник, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

на тема:

„Ще останат ли българските училища без повече от 940
образователни медиатори след 1-ви юли тази година? Какви са

възможните решения?“

Министерството на образованието и науката (МОН) оповести, че не възнамерява да
продължи Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и
социалните работници, по която към момента са назначени повече от 940
образователни медиатори.
По време на пресконференцията ще бъде представена работата на образователните
медиатори и ефекта от нея, колко деца са успели да върнат, разрешени случаи на
ранни бракове. Подписка в подкрепа на медиаторите, под която са се подписали
близо 18 000 от цялата страна, ще бъде внесена в Министерство на образованието и в
Министерския съвет.
Участници:
 Деян Колев, председател на Център „Амалипе“;
 Теодора Крумова, програмен директор на Център „Амалипе“;
 Атанас Атанасов, координатор на неформалната мрежа на образователните
медиатори;
 Валери Ангелов, координатор на неформалната мрежа на образователните
медиатори;
 Стефан Стефанов, образователен медиатор;
 Ева Грекова, образователен медиатор;
 Радослава Спасова, образователен медиатор.